1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесно

PDFПечатЕ-поща

От 01.06.2018 г. местните данъци и такси към Община Попово вече могат да се плащат лесно и бързо в множеството каси на Изипей в страната и през системата за електронни плащания ePay.bg от всяка точка по света.

Плащането през касите на Изипей се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ/ЕИК на юридическите лица, като не е необходимо да се носят печатните съобщения, да се попълват документи или да се звъни в общината за предварителна информация относно дължимата сума. Размерът на задължението излиза след съобщаване на ЕГН или БУЛСТАТ/ЕИК и може да се плати веднага. Тъй като се работи в реално време, информацията е актуална (включително и дължими лихви към момента, ако има такива), а плащанията се отразяват веднага в системата за МДТ в Община Попово. Електронните плащания подпомагат шофьорите, които след заплащане на данъците и автоматичното отразяване в системата, могат да минат на годишен технически преглед веднага след осъществяване на плащането.

Интернет плащането през системата за електронни плащания ePay.bg става след регистрация в сайта ePay.bg, която е еднократна. ePay.bg има версия и на английски език, което улеснява използването й от чуждестранни граждани собственици на имоти и/или МПС, регистрирани в Община Попово.

Чрез новите възможности за разплащане на данъците през Изипей и ePay.bg, Община Попово се стреми да улесни данъкоплатците в България или чужбина, като им спестява време и пари, както и да повиши събираемостта от местните приходи.


                                            
placeholder