1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Започна почистването на деретата в населените места на община Попово

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 10 Юли 2014г.

Със заповед на кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов от 1 юли стартира почистването на деретата в населените места на територията на общината.


Скръбна вест

ПечатЕ-поща

Сряда, 09 Юли 2014г.

С прискърбие съобщаваме, че днес – 9 юли 2014г., на 47-годишна възраст внезапно почина ПЕТЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА – кмет на с. Гагово.

Община Попово с нов одобрен проект по оперативна програма „Административен капацитет”

Сряда, 09 Юли 2014г.

Управляващият орган на оперативна програма „Административен капацитет” със свое решение е одобрил проектното предложение на Община Попово с наименование ”Комппетентни служители – модерна общинска администрация Попово”.


Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2013 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Вторник, 08 Юли 2014г.

На основание  Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2013 г. на Община Попово.

Проект на „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на Община Попово”

PDFПечатЕ-поща

Вторник, 17 Юни 2014г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПОПОВО,

Община Попово продължава изпълнението на проект по Договор №13-13-75/15.11.2013 г.  „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Попово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Страница 1 от 54