1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

Започна предоставянето на нова електронна услуга Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие на данъчно задължените лица.

» » »

Община Попово предоставя възможност за заявяване на услуги Online

Общинска администрация Попово е бенифициент по проект „ Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”.

» » »

Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесноМестните данъци и такси към Община Попово вече могат да се плащат лесно и бързо в множеството каси на Изипей в страната и през системата за електронни плащания ePay.bg от всяка точка по света.

» » »

Деловодна справка

Вече всеки гражданин или юридическо лице може да направи справка, във всеки един момент за състоянието на подаден от него документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.) ...

» » »

 • Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

  Проверка на задълже

 • Община Попово предоставя възможност за заявяване на услуги Online

  Община Попово предо

 • Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесно

  Данъците към Община

 • Деловодна справка

  Деловодна справка

Previous
Следваща

Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”

Вторник, 28 Февруари 2012г.

На 18.05.2011г. Кметът на Община Попово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионни фонд на европейската общност за Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”.

Виж пълният текст...


Проект „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово”

Понеделник, 13 Февруари 2012г.

На 01 февруари 2012 г. Община Попово стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.02-0017-C0001 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово”,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 -5.1.02  „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”. Проектът се осъществява, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж пълният текст...

Проект "Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"

Понеделник, 05 Декември 2011г.

През месец декември 2011 г. приключва реализацията на проект с наименование “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд.

Дейностите по проекта бяха успешно реализирани.

Виж пълният текст...


Общински съвет - Попово с нов председател

Вторник, 29 Ноември 2011г.

Днес се проведе заседанието на Общински съвет – Попово за избор на председател. След прегласуване на издигнатите две кандидатури от първото заседание – тази на Стефан Иванов от ПП „ГЕРБ” и Трифон Трифонов от МК „Заедно”, отново не бе излъчен председател. Последва кратка пауза и провеждане на ново гласуване с издигане на нови кандидати.

Виж пълният текст...

Писмо на г-н Георги Първанов - Президент на Република България

Вторник, 08 Ноември 2011г.

Поздравителен адрес от г-н Георги Първанов - Президент на Република България по случай преизбирането на д-р Людмил Веселинов за Кмет на община Попово.

Виж пълният текст...


Страница 51 от 60

Времето в Попово

Търсене...

Online посетители

В момента има 23 посетителя в сайта

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2730761

Кратки новини

Покана за сесия към общинските съветници

Общински съвет - Попово свиква своето поредно заседание на 25.10.2018 г. (четвъртък) от 09.00 часа. Поканват се всички съветници да присъстват на сесията. Дневният ред е следния:

Покана № 37

........................................................

ВАЖНО!!! - нови банкови сметки

Считано от 17.07.2015 г., Община Попово има нови банкови сметки в Банка ДСК.

Всички съществуващи банкови сметки до 17.07.2015 г. се закриват.

Повече информация за новите банкови сметки на Община Попово може да намерите ТУК...

........................................................

Финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми

Временната комисия при Общински съвет Попово във връзка с Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово съобщава, че документи по необходимия образец се приемат до 20-то число всеки месец в Деловодството в Центъра за информационно обслужване на населението намиращ се на І-ви етаж в сградата на Община Попово.

Консултации за желаещите се дават след предварително записване на тел.: 4-00-32.

........................................................

ОБЯВА площадка отпадъци

Община Попово сключи договор с фирма за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. Повече информация може да прочетете

ТУК

........................................................

Информация за изплащане на "бели петна" за земеделски земи

ТУК можете да се запознаете с подробни УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна" за земеделски земи

Местни данъци и такси


Саниране 2015


Сдружение "МИГ Попово"


Исперих-Разград-Попово

Google карта