1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

Започна предоставянето на нова електронна услуга Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие на данъчно задължените лица.

» » »

Община Попово предоставя възможност за заявяване на услуги Online

Общинска администрация Попово е бенифициент по проект „ Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”.

» » »

Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесноМестните данъци и такси към Община Попово вече могат да се плащат лесно и бързо в множеството каси на Изипей в страната и през системата за електронни плащания ePay.bg от всяка точка по света.

» » »

Деловодна справка

Вече всеки гражданин или юридическо лице може да направи справка, във всеки един момент за състоянието на подаден от него документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.) ...

» » »

 • Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

  Проверка на задълже

 • Община Попово предоставя възможност за заявяване на услуги Online

  Община Попово предо

 • Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесно

  Данъците към Община

 • Деловодна справка

  Деловодна справка

Previous
Следваща

Поредната умишлено провокирана проверка по „сигнали” за извършени нередности от Община Попово приключи, без да бъдат да констатирани такива

Понеделник, 02 Април 2012г.

На 19.03.2012 г. в Община Попово се получи едно дългоочаквано писмо от МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), адресирано до кмета на Общината.

На близо четири страници Министерството информира д-р Людмил Веселинов за резултата от поредната извършена по сигнали от „съвестни” граждани на Попово проверка. Комисията е разгледала три договора на Общината с МРРБ: за финасирането с европейски средства на ремонтите на училищата и детските градини, на читалищните сгради и Дом на културата и на предстоящия инфраструктурен проект за обособяване на крепостта „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс.

Виж пълният текст...


Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012 г. започва от 1 март

Четвъртък, 01 Март 2012г.

Отдел „Местни данъци и такси” уведомява, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012 г. започва от 1 март. Плащането може да се извършва на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок от 1 март до 30 април, се прави отстъпка 5 на сто.

Виж пълният текст...

Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”

Вторник, 28 Февруари 2012г.

На 18.05.2011г. Кметът на Община Попово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионни фонд на европейската общност за Проект „Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово”.

Виж пълният текст...


Проект „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово”

Понеделник, 13 Февруари 2012г.

На 01 февруари 2012 г. Община Попово стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.02-0017-C0001 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово”,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 -5.1.02  „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”. Проектът се осъществява, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж пълният текст...

Проект "Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"

Понеделник, 05 Декември 2011г.

През месец декември 2011 г. приключва реализацията на проект с наименование “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд.

Дейностите по проекта бяха успешно реализирани.

Виж пълният текст...


Страница 54 от 64

Местни избори 2019


Времето в Попово

Търсене...

Online посетители

В момента има 132 посетителя в сайта

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3499885

Кратки новини

Задължения на земеделските производители към общинския поземлен фонд

ОБЯВЛЕНИЕ относно задължения на земеделските производители към общинския поземлен фонд във връзка с участие в разпределение на масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ:

ОБЯВЛЕНИЕ

........................................................

ВАЖНО!!! - нови банкови сметки

Считано от 17.07.2015 г., Община Попово има нови банкови сметки в Банка ДСК.

Всички съществуващи банкови сметки до 17.07.2015 г. се закриват.

Повече информация за новите банкови сметки на Община Попово може да намерите ТУК...

........................................................

Финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми

Временната комисия при Общински съвет Попово във връзка с Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово съобщава, че документи по необходимия образец се приемат до 20-то число всеки месец в Деловодството в Центъра за информационно обслужване на населението намиращ се на І-ви етаж в сградата на Община Попово.

Консултации за желаещите се дават след предварително записване на тел.: 4-00-32.

........................................................

ОБЯВА площадка отпадъци

Община Попово сключи договор с фирма за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. Повече информация може да прочетете

ТУК

........................................................

Информация за изплащане на "бели петна" за земеделски земи

ТУК можете да се запознаете с подробни УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна" за земеделски земи

Местни данъци и такси


Саниране 2015


Сдружение "МИГ Попово"


Исперих-Разград-Попово

Google карта

placeholder