1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

Община Попово предоставя електронна услуга Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие на данъчно задължените лица.

» » »

Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

Общинска администрация Попово предоставя електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.

» » »

Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесноМестните данъци и такси към Община Попово вече могат да се плащат лесно и бързо в множеството каси на Изипей в страната и през системата за електронни плащания ePay.bg от всяка точка по света.

» » »

Деловодна справка

Вече всеки гражданин или юридическо лице може да направи справка, във всеки един момент за състоянието на подаден от него документ (преписка, заявление, молба, сигнал, жалба и т.н.) ...

» » »

 • Проверка и плащания на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие

  Проверка и плащания

 • Електронни административни услуги с електронен подпис (УЕП/КЕП)

  Електронни админист

 • Данъците към Община Попово могат да се плащат през касите на Изипей (Easypay) и през системата за електронни плащания ePay.bg от страната и целия свят бързо, евтино и лесно

  Данъците към Община

 • Деловодна справка

  Деловодна справка

Previous
Следваща

Ще се заплаща целева помощ до 50 лв. на лица с интелектуални (умствени) и психични разстройства

Понеделник, 11 Юли 2011г.

Сдружение "Закрила Обич и Вяра”, гр. Търговище като регионална структура на Българска Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения (БАЛИЗ), гр. София във връзка с настъпилите промени в Правилника за прилагане на закона за интеграция на хора с увреждания (ППЗИХУ, чл. 53 а) за 2011 г. ще заплаща целева помощ в размер до 50.00 лв. на лица с интелектуални (умствени) и психични разстройства, които са с 71 % или над 71 % намалена трудоспособност /вид, степен на увреждане/, и които се нуждаят от целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещението им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции.

Виж пълният текст...


Чиновническо бездушие и политически инатлък са цената на един живот

Петък, 24 Юни 2011г.

Вече половин година хората в Попово, а и преминаващите през града са свидетели на непускането в редовна експлоатация, въпреки завършилото строителство, на южната дъга от околовръстния път.

До днес това бе просто поредния управленски парадокс в държавата. Но само до днес - до 11 часа на 24 юни 2011 година.

От този момент насетне върху съвестта на всички, допуснали поради бездействие или поради политическа целесъобразност това състояние, лежи вината за един млад живот, прекъснат само на 31 години!

Виж пълният текст...

30 юни е крайният срок за плащане на първа вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Петък, 24 Юни 2011г.

30 юни е крайният срок за плащане на първа вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

От настоящата 2011 година данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци вече се плаща на две равни вноски, като крайните срокове за тях са 30 юни и 30 октомври 2011 г. В края на месец юни изтича законовият срок за заплащане на първа вноска, като след 30 юни върху не внесената сума ще се начислява наказателна лихва.

Виж пълният текст...


Община Попово започва да променя облика на късноримската крепост „Ковачевско кале” за целите на туризма

Сряда, 22 Юни 2011г.

На 16.06.2011 г. кметът на Община Попово д-р Людмил Веселинов подписа договора по вече спечелен проект от приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма; Oперация 3.1. "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура",  от Оперативна програма "Регионално развитие" . Проектът на нашата община, възлизащ на 3 937 871,95 лв., цели превръщането на късноримската крепост и град „Ковачевско кале” през предстоящите две години в атрактивен за туристите обект.

Виж пълният текст...

Отпразнувахме празника на града с показване на нашите успехи и с желание за по-добро бъдеще

Вторник, 14 Юни 2011г.

И тази година празникът на град Попово – 10-ти юни бе отбелязан в тържествена атмосфера и множество културни прояви. Събитието уважиха делегациите на побратимените с Попово градове от Русия, Македония и Украйна. На 8-ми юни Студиото за класически и съвременни танци на Марина Великова отбеляза с незабравим концерт в залата на поповското читалище 30-годишната си дейност. На 9-ти юни в художествената галерия „Кирил Майски”, художникът Хрисанд Хрисандов откри юбилейната си изложба.

Виж пълният текст...


Страница 68 от 74

Местни избори 2023


Времето в Попово

Търсене...

Online посетители

В момента има 70 посетителя в сайта

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 5531508

Кратки новини

ВАЖНО - процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

Във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Ви информираме, че поради необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Попово ще приема заявления за участие до 10.05.2023 г.

........................................................

ВАЖНО!!! - нови банкови сметки

Считано от 17.07.2015 г., Община Попово има нови банкови сметки в Банка ДСК.

Всички съществуващи банкови сметки до 17.07.2015 г. се закриват.

Повече информация за новите банкови сметки на Община Попово може да намерите ТУК...

........................................................

Финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми

Временната комисия при Общински съвет Попово във връзка с Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово съобщава, че документи по необходимия образец се приемат до 20-то число всеки месец в Деловодството в Центъра за информационно обслужване на населението намиращ се на І-ви етаж в сградата на Община Попово.

Консултации за желаещите се дават след предварително записване на тел.: 4-00-32.

........................................................

ОБЯВА площадка отпадъци

Община Попово сключи договор с фирма за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. Повече информация може да прочетете

ТУК

........................................................

Информация за изплащане на "бели петна" за земеделски земи

ТУК можете да се запознаете с подробни УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна" за земеделски земи

Публично обсъждане на касово изпълнение на Бюджет 2011 г. и проект на Бюджет 2012 г.

На 27.01.2012 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет Попово – сградата на Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, 2-ри етаж, ще се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2011 г. на Община Попово и проекта на Бюджет 2012 г.

(публикувано на 18.01.2012 г.)

........................................................................

Местни данъци и такси


Саниране 2015


Сдружение "МИГ Попово"


Исперих-Разград-Попово

Google карта

placeholder