Отчети на ОбС

Печат

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (ноември 2007 - юли 2008 г.) (6 страници)

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (01.07.2008 - 31.12.2008 г.) (5 страници)

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (01.01.2009 - 31.12.2009 г.) (8 страници)

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (01.01.2010 - 30.06.2010 г.) (8 страници)

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (01.07.2010 - 31.12.2010 г.) (7 страници)

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (04.11.2011 - 31.08.2012 г.) (13 страници)

ОТЧЕТ за дейността на ОбС-Попово (01.09.2012 - 31.12.2012 г.) (7 страници)

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за периода 10 ноември 2015 – 30 юни 2016 година

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 година

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за периода 01.01.208 – 30.06.2018 година