1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Протоколи от заседания на Комисии - мандат 2023-2027

PDFПечатЕ-поща

Протоколи от постоянни комисии за провеждане на сесия на 27.06.2024 г.

Протоколи от постоянни комисии за провеждане на сесия на 30.05.2024 г.

Протоколи от постоянни комисии за провеждане на сесия на 25.04.2024 г.

Протоколи от постоянни комисии за провеждане на сесия на 28.03.2024 г.

Протокол № 3 от 14.02.2024 г. от заседание на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”

Протокол № 3 от 15.02.2024 г. от заседание на ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта”

Протокол № 3 от 15.02.2024 г. от заседание на ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”

Протокол № 3 от 15.02.2024 г. от заседание на ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”

Протокол № 3 от 16.02.2024 г. от заседание на ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”


ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
placeholder