1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Решения на ОбС от 2010 г. (409-551)

PDFПечатЕ-поща

ТРИДЕСЕТА СЕСИЯ (29.01.2010) (обнародвани на 02.02.2010):

Реш. 409 Реш. 410 Реш. 411 Реш. 412 Реш. 413 Реш. 414
Реш. 415 Реш. 416 Реш. 417 Реш. 418 Реш. 419 Реш. 420
Реш. 421 Реш. 422

ТРИДЕСЕТА И ПЪРВА СЕСИЯ (12.02.2010) (обнародвани на 15.02.2010):

Реш. 423 Реш. 424 Реш. 425 Реш. 426

ТРИДЕСЕТА И ВТОРА СЕСИЯ (25.02.2010) (обнародвани на 01.03.2010):

Реш. 427 Реш. 428 Реш. 429 Реш. 430 Реш. 431 Реш. 432
Реш. 433 Реш. 434 Реш. 435 Реш. 436 Реш. 437 Реш. 438

ТРИДЕСЕТА И ТРЕТА СЕСИЯ (25.03.2010) (обнародвани на 29.03.2010):

Реш. 439 Реш. 440 Реш. 441 Реш. 442 Реш. 443 Реш. 444
Реш. 445 Реш. 446 Реш. 447 Реш. 448 Реш. 449 Реш. 450

ТРИДЕСЕТА И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ (30.04.2010) (обнародвани на 03.05.2010):

Реш. 451 Реш. 452 Реш. 453 Реш. 454 Реш. 455 Реш. 456
Реш. 457 Реш. 458 Реш. 459 Реш. 460 Реш. 461 Реш. 462
Реш. 463 Реш. 464 Реш. 465 Реш. 466 Реш. 467 Реш. 468
Реш. 469 Реш. 470

ТРИДЕСЕТА И ПЕТА СЕСИЯ (27.05.2010) (обнародвани на 28.05.2010):

Реш. 471 Реш. 472 Реш. 473 Реш. 474 Реш. 475 Реш. 476
Реш. 477 Реш. 478

ТРИДЕСЕТА И ШЕСТА СЕСИЯ (24.06.2010) (обнародвани на 28.06.2010):

Реш. 479 Реш. 480 Реш. 481 Реш. 482 Реш. 483 Реш. 484
Реш. 485 Реш. 486 Реш. 487 Реш. 488

ТРИДЕСЕТА И СЕДМА СЕСИЯ (22.07.2010)(обнародвани на 27.07.2010):

Реш. 489 Реш. 490 Реш. 491 Реш. 492 Реш. 493 Реш. 494
Реш. 495 Реш. 496 Реш. 497 Реш. 498

ТРИДЕСЕТА И ОСМА СЕСИЯ (19.08.2010)(обнародвани на 15.09.2010):

Реш. 499 Реш. 500 Реш. 501 Реш. 502

ТРИДЕСЕТА И ДЕВЕТА СЕСИЯ (30.09.2010)(обнародвани на 06.10.2010):

Реш. 503 Реш. 504 Реш. 505 Реш. 506 Реш. 507 Реш. 508
Реш. 509 Реш. 510 Реш. 511 Реш. 512 Реш. 513 Реш. 514
Реш. 515 Реш. 516 Реш. 517 Реш. 518 Реш. 519 Реш. 520
Реш. 521

ЧЕТИРИДЕСЕТА СЕСИЯ (28.10.2010)(обнародвани на 01.11.2010):

Реш. 522 Реш. 523 Реш. 524 Реш. 525 Реш. 526 Реш. 527
Реш. 528 Реш. 529 Реш. 530 Реш. 531 Реш. 532 Реш. 533
Реш. 534 Реш. 535

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА СЕСИЯ (25.11.2010)(обнародвани на 30.11.2010):

Реш. 536 Реш. 537 Реш. 538 Реш. 539 Реш. 540 Реш. 541
Реш. 542 Реш. 543 Реш. 544 Реш. 545 Реш. 546 Реш. 547

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕСИЯ (16.12.2010)(обнародвани на 17.12.2010):

Реш. 548 Реш. 549 Реш. 550 Реш. 551

 

placeholder