1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Постоянни комисии - мандат 2015-2019

PDFПечатЕ-поща

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА:

1. Комисия "Здравеопазване, околна среда и социална политика": 

Председател - д-р Ганка Колева

Зам.-председател - Валентин Витанов

Секретар - Димитър Кънев

Член - Сони Харизанов

Член - Ксения Павлова

2. Комисия "Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права": 

Председател - Румен Димитров

Зам.-председател - Пламен Величков

Секретар - Драгомир Анастасов

Член – Мехмед Камбер

Член - Гецо Гецов

3. Комисия "Общински финанси, бюджет, местни данъци и такси": 

Председател - Сюлейман Лешков

Зам.-председател - Николай Черкезов

Секретар - Никола Джамбазов

Член - Петър Лазаров

Член - Петранка Габровска

4. Комисия "Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба": 

Председател - Любомир Гущанов

Зам.-председател - Костадин Димитров

Секретар - Румен Кьосев

Член - Бойко Атанасов

Член - Тихомир Марков

5. Комисия "Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта": 

Председател - Илиян Станчев

Зам.-председател - Хюсеин Ибрямов

Секретар - Радиана Георгиева

Член – Горан Цветков

Член - Евгений Георгиев

6. Комисия "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси": 

Председател - Дончо Дончев

Зам.-председател - Хасан Хасан

Секретар - Невзат Феимов

Член - Любомир Гущанов

Член - Румен Кьосев

placeholder