1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Постоянни комисии - мандат 2023-2027

PDFПечатЕ-поща

МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА:

1. Комисия "Здравеопазване, околна среда и социална политика": 

 • Председател - Румен Русев
 • Зам. Председател - Димитър Кънев Димитров
 • Секретар - Петър Кирилов
 • Член - Емел Расимова
 • Член - Нина Иванова

2. Комисия "Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права": 

 • Председател - Андрей Петков
 • зам. Председател - Драгомир Петров
 • Секретар - Юрмюз Ахмедова
 • Член - Венетка Колева
 • Член - Румен Русев

3. Комисия "Общински финанси, бюджет, местни данъци и такси": 

 • Председател - Николай Черкезов
 • зам. Председател - Венетка Колева
 • Секретар - Сюлейман Лешков
 • Член - Никола Джамбазов
 • Член - Теодор Радев

4. Комисия "Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба": 

 • Председател - Найден Иванов
 • Зам. Председател - Емел Расимова
 • Секретар - Деан Русев
 • Член - Горан Цветков
 • Член - Теодор Радев

5. Комисия "Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта": 

 • Председател - Стоян Попвеличков
 • зам. Председател - Денис Юлиянов
 • Секретар - Ахмед Ахмедов
 • Член - Петранка Габровска
 • Член - Петър Кирилов

6. Комисия за противодействие на корупцията: 

 • Председател - Нина Иванова
 • зам. Председател - Петранка Габровска
 • Секретар - Никола Джамбазов
 • Член - Николай Черкезов
 • Член - Андрей Петков


placeholder