1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Състав на ОбС - мандат 2015-2019

PDFПечатЕ-поща

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА:

MK "ЗАЕДНО":

1. Георги Петров Георгиев – председател на ОбС;

2. Румен Добрев Димитров;

3. Горан Иванов Цветков;

4. Петранка Добрева Габровска;

5. Валентин Стефанов Витанов;

6. Петър Велчев Лазаров;

7. Ксения Василева Павлова;

ПП "ГЕРБ":

8. Никола Тошков Джамбазов;

9. Радиана Стефанова Георгиева;

10. Димитър Кънев Димитров;

11. Евгени Павлов Георгиев;

12. Ганка Радева Колева;

13. Драгомир Анастасов Петров;

14. Румен Георгиев Кьосев;

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ":

15. Гецо Стойчев Гецов;

16. Бойко Радев Атанасов;

17. Николай Цонев Черкезов;

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ":

18. Невзат Юсменов Феимов – зам председател на ОбС;

19. Сони Миленов Харизанов;

20. Мехмед Сюлейман Камбер;

21. Сюлейман Исмаилов Лешков;

22. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ":

23. Костадин Иванов Димитров;

24. Хасан Ахмет Хасан – зам. Председател на ОбС;

ПП АБВ:

25. Дончо Николаев Дончев;

26. Любомир Иванов Гущанов;

27. Тихомир Йорданов Марков;

MK ЕРП:

28. Илиян Станчев Илиев;

29. Пламен Георгиев Величков;

placeholder