Дневен ред - мандат 2019-2023

Печат

Покана № 1 за провеждане на сесия на 28.11.2019 г. и дневен ред

Покана № 2 за провеждане на сесия на 19.12.2019 г. и дневен ред

Покана № 3 за провеждане на сесия на 20.01.2020 г. и дневен ред

Покана № 4 за провеждане на сесия на 30.01.2020 г. и дневен ред

Покана № 5 за провеждане на сесия на 27.02.2020 г. и дневен ред

Покана № 6 за провеждане на сесия на 26.03.2020 г. и дневен ред

Покана № 7 за провеждане на сесия на 28.05.2020 г. и дневен ред

Покана № 8 за провеждане на сесия на 25.06.2020 г. и дневен ред

Покана № 9 за провеждане на сесия на 30.07.2020 г. и дневен ред

Покана № 10 за провеждане на сесия на 24.09.2020 г. и дневен ред

Покана № 11 за провеждане на сесия на 05.10.2020 г. и дневен ред

Покана № 12 за провеждане на сесия на 29.10.2020 г. и дневен ред