Дневен ред - мандат 2015-2019

Печат

Покана № 2 за провеждане на сесия на 26.11.2015 г. и дневен ред

Покана № 3 за провеждане на сесия на 22.12.2015 г. и дневен ред

Покана № 4 за провеждане на сесия на 27.01.2016 г. и дневен ред

Покана № 5 за провеждане на сесия на 25.02.2016 г. и дневен ред

Покана № 6 за провеждане на сесия на 31.03.2016 г. и дневен ред

Покана № 7 за провеждане на сесия на 28.04.2016 г. и дневен ред

Покана № 8 за провеждане на сесия на 26.05.2016 г. и дневен ред

Покана № 9 за провеждане на сесия на 10.06.2016 г. и дневен ред

Покана № 10 за провеждане на сесия на 29.06.2016 г. и дневен ред

Покана № 11 за провеждане на сесия на 26.07.2016 г. и дневен ред

Покана № 12 за провеждане на сесия на 29.09.2016 г. и дневен ред

Покана № 13 за провеждане на сесия на 27.10.2016 г. и дневен ред

Покана № 14 за провеждане на сесия на 24.11.2016 г. и дневен ред

Покана № 15 за провеждане на сесия на 22.12.2016 г. и дневен ред

Покана № 16 за провеждане на сесия на 26.01.2017 г. и дневен ред

Покана № 17 за провеждане на сесия на 23.02.2017 г. и дневен ред

Покана № 18 за провеждане на сесия на 30.03.2017 г. и дневен ред

Покана № 19 за провеждане на сесия на 27.04.2017 г. и дневен ред

Покана № 20 за провеждане на сесия на 25.05.2017 г. и дневен ред

Покана № 22 за провеждане на сесия на 29.06.2017 г. и дневен ред

Покана № 23 за провеждане на сесия на 27.07.2017 г. и дневен ред

Покана № 24 за провеждане на сесия на 18.08.2017 г. и дневен ред

Покана № 25 за провеждане на сесия на 28.09.2017 г. и дневен ред

Покана № 26 за провеждане на сесия на 26.10.2017 г. и дневен ред

Покана № 27 за провеждане на сесия на 30.11.2017 г. и дневен ред

Покана № 28 за провеждане на сесия на 21.12.2017 г. и дневен ред

Покана № 29 за провеждане на сесия на 25.01.2018 г. и дневен ред

Покана № 31 за провеждане на сесия на 29.03.2018 г. и дневен ред

Покана № 31 за провеждане на сесия на 29.03.2018 г. и дневен ред

Покана № 35 за провеждане на сесия на 26.07.2018 г. и дневен ред

Покана № 36 за провеждане на сесия на 27.09.2018 г. и дневен ред

Покана № 37 за провеждане на сесия на 25.10.2018 г. и дневен ред

Покана № 38 за провеждане на сесия на 29.11.2018 г. и дневен ред

Покана № 39 за провеждане на сесия на 20.12.2018 г. и дневен ред

Покана № 40 за провеждане на сесия на 31.01.2019 г. и дневен ред

Покана № 41 за провеждане на сесия на 28.02.2019 г. и дневен ред

Покана № 42 за провеждане на сесия на 13.03.2019 г. и дневен ред

Покана № 43 за провеждане на сесия на 28.03.2019 г. и дневен ред

Покана № 44 за провеждане на сесия на 25.04.2019 г. и дневен ред

Покана № 45 за провеждане на сесия на 30.05.2019 г. и дневен ред

Покана № 46 за провеждане на сесия на 10.06.2019 г. и дневен ред

Покана № 47 за провеждане на сесия на 25.06.2019 г. и дневен ред

Покана № 48 за провеждане на сесия на 25.07.2019 г. и дневен ред

Покана № 49 за провеждане на сесия на 26.09.2019 г. и дневен ред

Покана № 50 за провеждане на сесия на 18.10.2019 г. и дневен ред