Протоколи от заседания - мандат 2019-2023

Печат

Протокол № 1 от 08.11.2019 г. (10 страници)

Протокол № 2 от 28.11.2019 г. (41 страници)

Протокол № 3 от 19.12.2019 г. (27 страници)

Протокол № 4 от 20.01.2020 г. (9 страници)

Протокол № 5 от 30.01.2020 г. (70 страници)

Протокол № 6 от 27.02.2020 г. (41 страници)

Протокол № 7 от 26.03.2020 г. (30 страници)