1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Декларации по ЗПКОНПИ - 2021 г.

PDFПечатЕ-поща

РЕГИСТЪР на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) подадени през 2021 г.

№ по ред Име и фамилия Длъжност Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 1
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 2
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 3
Декл.
чл. 35,
ал. 1, т. 4
1 Атанас Сагев Ръководител звено Изтегли Изтегли

2 Данчо Николаев Ръководител звено Изтегли Изтегли

3 Зорница Рачева Старши специалист Изтегли Изтегли

4 Йорданка Мичева Главен експерт Изтегли Изтегли

5 Теодора Димитрова Младши експерт Изтегли Изтегли

6 Микаела Маргаритова Специалист Изтегли Изтегли

7 Пенка Йовчева Счетоводител Изтегли Изтегли

8 Айдън Абдулов Кметски наместник
Изтегли

9 Валентин Мисирджиев Старши специалист
Изтегли

10 Владимир Начев Директор
Изтегли

11 Ганка Колева Главен експерт
Изтегли

12 Даниела Стоянова Медицинска сестра
Изтегли

13 Димитър Чернев Специалист
Изтегли

14 Зорница Милушева Старши експерт
Изтегли

15 Йонко Габровски Юрисконсулт
Изтегли

16 Катя Христова Медицинска сестра
Изтегли

17 Петя Цонева Младши експерт
Изтегли

18 Полина Стефанова Старши експерт
Изтегли

19 Радиана Неделчева Медицинска сестра
Изтегли


placeholder