1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други документи

PDFПечатЕ-поща

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на квалификация като служебна тайна в Община Попово

ИНСТРУКЦИЯ за входно-изходния режим в сградата на община Попово

АНТИКРИЗСНА ПРОГРАМА на община Попово за бюджетната 2010 година

МОРАЛНО-ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите в обшина Попово

ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ и правилник за работа на комисията по етика в община Попово

АРХИВИРАНЕ и съхраняване на документалния фонд на община Попово

ИНСТРУКЦИЯ, регламентираща законосъобразното полагане на печатите върху съответните документи в общинска администрация – Попово

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Община Попово

ПРАВИЛА за поведение и действие на населението при обилни снеговалежи и заледявания

АНАЛИЗ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Обшина Попово

ДОКЛАД за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие на Община Попово за периода 2015 – 2020 г. към 31.12.2015 г.

placeholder