1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Правилници

PDFПечатЕ-поща

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Попово


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на общинската администрация на Община Попово


ПРАВИЛНИК за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Попово


ПРАВИЛНИК за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Попово


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, област Търговище


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Исторически музей - град Попово


ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Община Попово


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово”

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово