1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово приключи дейности по проект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово”

PDFПечатЕ-поща

Петък, 22 Декември 2023г.

Община Попово приключи инвестиционен проект за Подобект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово“. Новата улица се намира северно от ул. „Генерал Баранов“, между жилищните сгради върху терен, който към момента на стартиране на строително-монтажните работи не е бил благоустроен....


Плащане на данъци към Община Попово през виртуален ПОС терминал

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 30 Октомври 2023г.

Данъците към Община Попово вече могат да се плащат през сайта на общината чрез електронната услуга „Проверка на задължения за местни данъци и такси - електронно данъчно досие“ посредством Виртуален ПОС терминал.

ПОКАНА за провеждане на публична дискусия относно социалните услуги

PDFПечатЕ-поща

Неделя, 15 Октомври 2023г.

Община Попово кани местната общност на публична дискусия и обсъждане на социалните услуги на общинско ниво, включени  в Предложението за Национална карта на социалните услуги.


Община Попово подписа договор за реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128, кв. Сеячи

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 16 Август 2023г.

Община Попово подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019-0014-С01/15.08.2023 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“.

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 16 Август 2023г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово.




Страница 3 от 78

placeholder