1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128, кв. Сеячи

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 16 Август 2023г.

Община Попово подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019-0014-С01/15.08.2023 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“.


Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 16 Август 2023г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово.

Община Попово подписа договор „Реконструкция и рехабилитация на бул. „България“ от ул. „Ковачевска“ до ул. „Раковска“ в гр. Попово

PDFПечатЕ-поща

Събота, 08 Юли 2023г.

Община Попово подписа и втория договор с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово за реализиране на проект за извършване на реконструкция и рехабилитация на бул. „България“ в града.


Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2022 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 29 Юни 2023г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2022 г. на Община Попово.

Община Попово с подписан договор по проект „Многофункционална спортна площадка с. Зараево“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 22 Юни 2023г.

Община Попово подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово за проект „Многофункционална спортна площадка с. Зараево“...
Страница 5 от 80

placeholder