1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Празнично слово на Кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов

PDFПечатЕ-поща

Събота, 10 Юни 2023г.

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми представители на Общинска администрация,

Уважаеми кметове и кметски наместници,

Скъпи съграждани и гости на Попово...


Община Попово подписа договор за изграждане на парк за разходка и развлечения на домашни любимци в гр. Попово

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 13 Април 2023г.

Община Попово подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.643-0006-C01/12.04.2023 г. за изпълнение на инвестиционен проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”.

Община Попово подписа договор за изпълнение на проект „ФЕСТИВАЛ ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО „ЗЛАТНОТО ОКО“ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ПАМЕТ НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ОПЕРАТОР ДИМО КОЛАРОВ 2022 г.“

PDFПечатЕ-поща

Понеделник, 27 Февруари 2023г.

Община Попово подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово за изпълнение на проект „Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие в памет на големия български оператор Димо Коларов 2022“...


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 12 Януари 2023г.

Процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

ОБЩИНА ПОПОВО отново ще предоставя услугата „ТОПЪЛ ОБЯД“

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 04 Януари 2023г.

Община Попово кандидатства по Програма "Храни и основно материално подпомагане" по процедура Топъл обяд.
Страница 6 от 79

placeholder