1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Чиновническо бездушие и политически инатлък са цената на един живот

ПечатЕ-поща

Петък, 24 Юни 2011г.

Вече половин година хората в Попово, а и преминаващите през града са свидетели на непускането в редовна експлоатация, въпреки завършилото строителство, на южната дъга от околовръстния път.

До днес това бе просто поредния управленски парадокс в държавата. Но само до днес - до 11 часа на 24 юни 2011 година.

От този момент насетне върху съвестта на всички, допуснали поради бездействие или поради политическа целесъобразност това състояние, лежи вината за един млад живот, прекъснат само на 31 години!


30 юни е крайният срок за плащане на първа вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

ПечатЕ-поща

Петък, 24 Юни 2011г.

30 юни е крайният срок за плащане на първа вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

От настоящата 2011 година данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци вече се плаща на две равни вноски, като крайните срокове за тях са 30 юни и 30 октомври 2011 г. В края на месец юни изтича законовият срок за заплащане на първа вноска, като след 30 юни върху не внесената сума ще се начислява наказателна лихва.

Община Попово започва да променя облика на късноримската крепост „Ковачевско кале” за целите на туризма

ПечатЕ-поща

Сряда, 22 Юни 2011г.

На 16.06.2011 г. кметът на Община Попово д-р Людмил Веселинов подписа договора по вече спечелен проект от приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма; Oперация 3.1. "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура",  от Оперативна програма "Регионално развитие" . Проектът на нашата община, възлизащ на 3 937 871,95 лв., цели превръщането на късноримската крепост и град „Ковачевско кале” през предстоящите две години в атрактивен за туристите обект.


Отпразнувахме празника на града с показване на нашите успехи и с желание за по-добро бъдеще

ПечатЕ-поща

Вторник, 14 Юни 2011г.

И тази година празникът на град Попово – 10-ти юни бе отбелязан в тържествена атмосфера и множество културни прояви. Събитието уважиха делегациите на побратимените с Попово градове от Русия, Македония и Украйна. На 8-ми юни Студиото за класически и съвременни танци на Марина Великова отбеляза с незабравим концерт в залата на поповското читалище 30-годишната си дейност. На 9-ти юни в художествената галерия „Кирил Майски”, художникът Хрисанд Хрисандов откри юбилейната си изложба.

Спечеленият проект за река Поповска е вече подписан

ПечатЕ-поща

Понеделник, 13 Юни 2011г.

На 3-ти юни 2011 г. в една от залите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в присъствието на зам.-министър Лиляна Павлова и кметове на общини бе извършена процедурата по подписването на договорите по схема „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. По тази схема администрацията на Община Попово спечели проект на стойност 887 708,97 лв. Проектът, за който вече веднъж ви уведомихме, е с наименование „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река “Поповска” в рамките на регулацията на град Попово от км 4 + 115,00 до км 6 + 657,00”.
Страница 71 от 80

placeholder