1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Консултации при пенсиониране

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 02 Май 2019г.


С настоящото Ви информираме, че от 7 май 2019 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще предоставя консултации на лицата във връзка с правото им да изберат по-благоприятния за тях индивидуален коефициент при определянето на размера на пенсията им за трудова дейност, когато тя е с начална дата след 31.12.2018 г.


Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2019 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Петък, 04 Януари 2019г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2019 г. на Община Попово.

ПОКАНА за пресконференция

PDFПечатЕ-поща

Сряда, 07 Ноември 2018г.Проектът „#Поколение Европа“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 20 Септември 2018г.

Проектът „#Поколение Европа“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“.

Община Попово реализира дейностите по проект „#Поколение Европа“

PDFПечатЕ-поща

Четвъртък, 20 Септември 2018г.

В периода 3 – 13 септември Община Попово реализира проект, финансиран по програма „Европа за гражданите“ мярка 2 „Democratic engagement and civic participation“, подмярка 2.1 „Town twinning“. Проектът „Поколение Европа“ обедини три побратимени общини – Попово, Република България; Неготино, Република Македония и Евротас, Република Гърция, чиито граждани споделят общи възможности в рамките на общата си европейска идентичност.
Страница 9 от 74

placeholder