1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Община Попово е с обновена интернет страница


От днес, 24 декември 2010 г., Община Попово е с обновена Интернет-страница с нов модерен графичен дизайн, реорганизация и усъвършенстване на някои нейни функционалности. Целта на промените е да се улеснят потребителите като се създаде по-гъвкава и лесна за употреба информационна структура.

Основните промени и нововъведения са:

 • Възможност за смяна на основният цвят на интернет-страницата (избор между шест основни цвята);
 • Възможност за увеличаване и намаляне текста в интернет-страницата, подходяща за използване от хора с увреждания;
 • Интернет-страницата вече е с горно хоризонтално меню за навигация;
 • Навигацията позволява на потребителя във всеки момент и от всяка вътрешна страница да визуализира началната страница, като при това се визуализира моментното положение на потребителя в сайта;
 • Модул Видео, в който ежемесечно ще се публикуват видео записи на предаванията с т.н. "Час на кмета";
 • Разработена е нова секция за видео новини с отделни видео емисии новини по дати;
 • Усъвършенстван е модулът Галерия;
 • Усъвършенстван е модулът Търсене на информация в страницата;
 • Усъвършенстван е модулът Новини, който вече е с възможност за визуализиране на новините по дати на публикуване;
 • Разработен е нов модул с актуални анкети и архив на минали анкети, както и резултатите от тях;
 • Разработена е нова секция Проекти, в която ще бъдат публикувани данни(стойности, бенефициенти, управляващи органи, цели, дейности, снимков материал и др.) за всички реализирани до момента от общината проекти, както и всички реализиращи се в момента такива;
 • Разработен е нов модул с кратки новини.

Екипът, обновил официалната Интернет-страница на Община Попово, пожелава на посетителите и потребителите й приятно и ползотворно „сърфиране".

 

 

Правни положения, относно Интернет-страницата на Община Попово:

Тази интернет страница е официална страница на Община Попово по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата:

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание:

Община Попово не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права:

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Община Попово.

Лични данни:

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Община Попово единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

placeholder