1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предоставяне на концесия на два язовира

PDFПечатЕ-поща

На основание ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНЦЕСИЯ, публикувани в електронната страница на “Държавен вестник” на 20.12.2010 г. под № 1 и № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000260 и № А-000261. Община Попово обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обектите яз. „БАТИЦА” с. Ковачевец и яз. „ГАГОВО ПАЛАМАРЦА” с. Гагово и с. Паламарца, общ. Попово, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга – управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатите обекти/водоеми.

2. Срок на концесията: 35 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията: Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата: 1000 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата: до 17,00 часа на 24.01.2011 г. в стая 209 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи: 200 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата в Информационния център на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи: до 16,00 часа на 14.02.2011 г.

9. Място и дата за отваряне на Офертите: в 14,00 часа на 23.02.2011 г. в Заседателна зала на Информационния център на Общината.

 

По-подробна информация по процедурата на можете да получите на тел. 0608/40209 , GSM 0878296478 или в стая 209 на Община Попово.

 

placeholder