1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ще я бъде ли отново градската ни градина?

В източната част на Попово се намира обширен парк, известен на нашите съграждани като „Градската градина”. Създаден преди един век, той и до днес е емблематичен за поповчани, които се радват в него на тишина, спокойствие и чист въздух. Сенчести алеи с пейки, открити слънчеви пространства, чешми и пътечки създават уют и красота. Всичко това звучи отлично, ако нямаше един много стар проблем за разрешаване – хроничният недостиг на средства за поддържане, осъвременяване и реконструкции, наложени от времето за огромната територия на парка. Един сериозен проблем, който община Попово намери начин да разреши. По спечелен от общинската администрация през 2010 г. проект Градската градина ще получи напълно нов облик и до края на лятото на 2011 г. ще навлезе в своя XXI век.

За хората, които ценят този парк, създаден преди един век с гордост ще кажем: Градската ни градина и в бъдеще ще бъде един от символите на града! Това, което се прави, и ще се направи в нея до края на лятото ще радва както нас, така и бъдещите поколения поповчани и посетители. Стига да съумеем да го запазим и да спрем да унищожаваме труда и постигнатото от другите! Защото има и такава категория наши съграждани. Любители на вандализма – и с думи, и с дела! Провокирани от непрестанните негативни писания на шепа наши съграждани от горепосочения тип до всички медии – любители на евтини сензации, популизъм, поръчкови и жълти „новини”, ще ви разкажем малко повече за целите на този проект. Ще се наложи да нарушим стремежа ни за изненада на нашите съграждани от очаквания само след няколко месеца краен резултат.

Основната цел на проекта е да се възстановят съществуващите паркови структури и елементи, както и функциите им, да се възстановят и създадат нови кътове за отдих и игра, пътеки, паркови елементи с включена вода, кътове за отдих и паркови кътове, подходи, дървесно-храстова растителност, тревни площи, цветни фигури и ландшафтни групи за подобряване архитектурно-художествения и естетически вид на парка, утилитарните му функции и подобряване екологичното състояние. Ще се осигури среда за свободен достъп до всички пространства и елементи на парка за всички категории хора, включително лица с увреждания.

Ремонтите и преустройствата в парка, макар и в начална фаза, вече усилено текат. В момента централната му част е строителна площадка със силно ограничен достъп за посетители. Там се изпълнява на ВиК част на проекта и се премахва сухата дървесно-храстова саморасла растителност, както и болните дървета и клони, които по преценка на специалистите не могат да бъдат повече лекувани.

Като едно добро начало ще бъдат възстановени или отремонтирани всички налични и занемарени с времето входове и подходи към Градската градина. Ще се възстановят и изпълнят с подходящи за пешеходците паркови настилки, първостепенните и второстепенните връзки и пътеки, както и тези, които миналите поколения поповчани не успяха да завършат поради липса на средства. Предвиден е и основен ремонт на обществената тоалетна в парка. Настилките ще са подбрани така, че да подчертават досегашната композиционната характеристика – асфалтовобетонно покритие и плочници от цепен пясъчник. Ще се отремонтират и реконструират съществуващите водни фонтани, чешми, питейни фонтанки и други паркови елементи. На главната алея ще се възстанови кръговата площадка за отдих. На откритото пространство в южната част на парка ще се оформи детска площадка с природосъобразни съоръжения, изработени от подходящи материали. В горната част на сегашната детска площадка двете пързалки ще се демонтират, а на тяхно място са предвидени нови детски центрове с пързалки, люлки и катерушки. Православният параклис ще се сдобие с изцяло нов кът за отдих, разположен около него, а малък амфитеатрален форум ще е бъдещата арена за изява и мероприятия на деца и младежи – надпявания, музикални изяви, беседи и др. В проекта се предвижда възстановяване на големия алпинеум и цветните партерни фигури. Пейките ще са съобразени така, че да отговарят на стиловите характеристики на парка и да са в хармония с останалите архитектурни елементи.

Ще се направят многобройни обособени цветни кътове на подходящи и видни места – „Българска градина”, „Градина на изтока”, „Градина на Запада и Европа”, Кът на художествено оформените растителни видове, Кът „Модерна градина” и др. Предвидени за изпълнение са ландшафтни групи, солитери, растителни композиции с интересни растителни видове и висок художествено естетически вид. Те ще се заложат по периферията на свободните пространства, като кулиси за акценти и цялостно подобряване на пейзажа. Видовият състав на растителността ще бъде съобразен с микроклиматичните и почвени условия на ландшафтния район и с функцията, която ще изпълняват. Няма да се допуска засаждане около детските площадки на видове с бодли и с цветове, плодове и листа, които предизвикват натравяния. За бъдешите тематични кътове с тревни площи и декоративна растителност е необходимо водоподаване за поливни нужди. За тази цел е разработена т. нар. „ВиК част” към инвестиционния проект, осигуряваща водоподаване за поливане и отвеждане на водата.

Стремежът на авторите и изпълнителите на проекта е максимално запазване на съществуващата и задължително на ценната декоративна растителност! В частта „Паркоустрояване” се предвижда общо затревяване на 42000 кв. метра площи - на сенчестите места под склопа на дърветата ще се засеят подходящи тревни смески, които ще са издържливи на условията. Ще бъдат засадени 402 едроразмерни иглолистни дървета, 653 екзотични и средноразмерни иглолистни дървета, 487 дребноразмерни иглолистни дървета, 432 широколистни дървета, 8719 декоративни храсти, 450 храсти за жив плет – лигуструм, 450 рози, 3000 многогодишни цветя и 18000  едногодишни цветя. Ще бъде инсталирано енергоспестяващо алейно осветление, посредством което ще се постигне и сериозна икономия на енергия. За моторизираните посетителите на парка ще има 38 паркоместа за леките им автомoбили. Ще се осигури безопасност на хората, посещаващи парка от транспортните средства по прилежащите улици.

Призоваваме всички наши съграждани да имат малко търпение, докато специалистите и фирмите изпълнители на проекта завършат своите ремонтни и други дейности!

А на тези, които вместо да се научат да работят за Попово, се стремят само да му пречат, ще кажем: Вие и за санираните детски градини и училища нищо хубаво не казахте нито написахте, но вашите деца учат и ще продължават да учат в тях! И за модернизираната читалищна сграда в града действахте по същия начин, но вие тихомълком ще ходите на мероприятията и в нея, като и ще се възползвате от създадените за гражданите удобства! Пожелаваме ви още в началото на тази есен добре да отморявате в обновената Градска градина на „вашето Попово”. Възползвайте се без да се срамувате (не че някога сте се срамували от действията си) от удобствата, които ние и нашите съмишленици – отговорни граждани на Попово и местни патриоти и там ще ви създадем!

от Пресцентъра на Община Попово

 

placeholder