1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

След няколко месеца квартал „Русаля” ще бъде неузнаваем, а квартал „Ливади” основно променен

ПечатЕ-поща

Преди известно време от страниците на „Местен вестник” осветлихме целите и задачите на ремонтните дейности в Градската градина. Тогава бяхме провокирани отчасти от недоброжелателните коментари на наши съграждани в различни медии, както и от желанието си да направим прозрачен един от най-мащабните социални проекти на Община Попово. Ремонтът и осъвременяването на Градската градина е само част от този проект. Нашите съграждани вече са свидетели и на усилени ремонтни дейности в квартал „Запад” („Русаля”) и т. нар. квартал „Ливади”.

Жилищният квартал „Русаля” е създаден през 70-те години на миналия век в югозападната част на града и заема обща площ от 396000 кв. м. Изграден е изцяло от блокове с висока застройка. Основен ремонт в кв. „Русаля” не е правен от неговото застрояване до днес. Междублоковите пространства бяха в окаяно състояние. Асфалтът по улиците и алеите е разрушен и на много места е открита основата от трошен камък. На други места, поради малкото и запушени отводнителни съоръжения, са натрупани наноси на височината на бордюрите. В квартала няма изградени достатъчно паркинги за нуждите на живущите, което допълнително усложнява пътно-транспортната му обстановка. Жителите безразборно паркират автомобилите си по пътните платна, в занемарените зелени площи и по тротоарите. Плочките по пешеходните алеи са разместени, улегнали, счупени или липсващи. Почти липсва съвременно озеленяване, детски и спортни площадки за живущите и в най-голяма степен за младите хора и децата. Постоянното население на квартала по данни на ГРАО е около 3400 жители. Община Попово от години търсеше финансови механизми и лостове за набавяне на необходимите средства за ремонта в този квартал. Днес това вече е факт! Средствата за ремонта са ни предоставени от фондовете на Европейския съюз след спечелен проект.

В проектното предложение на Община Попово се предвижда изкърпване и полагане на нова асфалтова смес по алеите и паркингите на обща площ от около 27500 кв. м. Съществуващите тротоари ще бъдат отремонтирани, като предстои да бъдат направени и нови в междублоковите пространства. Тяхната обща площ ще достигне до 12100 кв. м. Ще се изградят нови шахти, а съществуващите ще бъдат повдигнати след асфалтирането на алеите. Най-малките жители на квартала ще се зарадват на три нови и съвременни детски площадки, заедно с пясъчници за игра, градински пейки, детски съоръжения и др. За спортуващите ще се изградят три големи спортни площадки с игрище за баскетбол, волейбол и футбол. Ще бъде изградена и една спортна площадка за скейтборд и тенис на маса.

За озеленяването на ж.к. „Русаля” са предвидени за засаждане 477 броя иглолистни дървета, 798 броя широколистни дървета и 945 броя декоративни храсти. Тревните площи между блоковете ще бъдат възстановени и затревени. Общата площ, която ще бъде озеленена ще достигне 134000 кв. м.

Освен предвидените ремонтно-възстановителни дейности в кв. „Русаля” Община Попово ще отремонтира и улиците, осигуряващи бърз достъп на жителите му до централната градска част, автогарата, общинската болница и околовръстния път. Това са улиците „Асен Златаров”, „Панайот Волов” и „Пирин планина”. Общата дължина на горепосочените улици е 1788 м. Предвижда се полагане на плътен асфалтобетон по ул. „Асен Златаров”. Ще бъдат повдигнати и положени нови бордюри и тротоари. Отводнителните шахти и спирателни кранове по улицата също ще бъдат повдигнати след полагането на асфалтовата смес. Улиците „Панайот Волов” и „Пирин планина” ще бъдат преасфалтирани с плътна асфалтова смес. Тротоарите и бордюрите ще бъдат ремонтирани и подновени, като бордюрите пред входовете на имотите ще бъдат положени по-ниско, за да се получи нормален подход към имотите. Също така ще бъдат положени понижени бордюри при кръстовищата, за да се улесни преминаването на хора с увреждания и в инвалидни колички. Ще бъде положена хоризонтална и вертикална сигнализация. За избягване на бъдещото паркиране на автомобили по улиците и тротоарите са предвидени за изграждане пет броя нови паркинги за нуждите на живущите и техните гости. Като резултат на ремонта по тези три улици ще бъде положена нова асфалтова настилка от 14300 кв. м и изградени пет броя нови паркинги с обща площ 1902 кв. м край трите улици. Паркингите ще бъдат изцяло за нуждите на местното население. Ще бъдат възстановени около 9000 кв. м тротоарни настилки.

Обособеният жилищен комплекс от квартали 110 и 111 (т. нар. „Ливади”) е с обща площ 49000 кв. м. Той е единственият жилищен комплекс в централната градска част на Попово и има население от около 1200 жители. Застройката му е почти изцяло с блокове, строени през 80-те години на миналия век. В момента жилищният комплекс е с остаряла инфраструктура и с недостатъчно паркинги. Липсват основни пътни и пешеходни подходи към всички жилищни блокове. Няма изградена зелена система и липсват детски площадки. Недостигът на паркинги и в този квартал води до паркиране на автомобили от живущите по зелените площи, които по този начин се унищожават. Настилката по алеите в по-голямата си част е деформирана, ерозирана и със слягания. Плочките по тротоарите и пешеходните алеи са улегнали, счупени, разместени или липсващи.

В този квартал се предвижда цялостното благоустрояване на тротоарите. Настилките по алеите ще бъдат изкърпени и преасфалтирани. Живущите там вече виждат, че започна и изграждането на нови паркинги за техните МПС. Съществуващите тротоари ще бъдат изцяло отремонтирани, като се предвижда и направа на нови тротоари и бордюри. При кръстовищата и пред блоковете ще бъдат положени понижени бордюри за нормалното преминаване на хората с увреждания. За отводняването на квартала съществуващите шахти ще бъдат повдигнати и почистени. И тук малчуганите и техните родители ще се зарадват на една нова детска площадка тип „Еверест” от 140 кв. м. Около нея ще бъдат монтирани пейки и извършено затревяване. Ще бъде възстановена и старата детска площадка. В кварталът ще бъдат създадени нови зелени площи от 240 кв. м и нов паркинг с 15 паркоместа от 310 кв. м. След приключването на проекта, „Ливадите” ще разполагат с близо 2000 кв. м тротоари – стари и нови!

По този проект ще бъде изградена и пешеходна зона в централната част на Попово, но с тази идея ще ви запознаем в някой от по-следващите броеве на вестника!

Отново искаме да призовем гражданите на Попово: пазете и  не допускайте да се унищожават плодовете на нашия и вашия труд! Сигнализирайте своевременно на правоохранителните органи и на Общината при забелязани вандалски прояви. Бъдете грижовни стопани на кварталите и улиците, където живеете и ще се радвате дълги години на постигнатото! Средствата, които ще се спестят от преодоляване на вандалски поражения или разрушения ще могат да се насочат за облагородяване и на други улици и квартали. Това са нашите и вашите пари! Ценете ги!

Знаем, че няма жител на града ни, който да не желае подобни ремонти и благоустройства да бъдат извършени и в неговия квартал или улица. Нормално е да е така. Не сте забравени, но това няма да се случи в рамките на този проект. До края на тази календарна година ще изготвим подобен работен проект и за кв. „Младост”. Отново ще търсим външно финансиране за неговото изпълнение.

Имаме много цели и идеи, за които обаче трябва да се привлекат и много средства. Такива инвестиции за цялостното модернизиране на Попово не са по силите на никоя община с нашите размери и финанси. Затова продължаваме и ще продължаваме да разработваме проекти с европейско финансиране! Въпреки че „доброжелатели” на Попово не спират да ни пречат в опитите си да провалят всяка наша инициатива. Ние работим за вас!

Благодарим на всички, които проявяват търпение, разбиране и ни помагат!

 

От Пресцентъра на Община Попово

........................................................................................................................................................

За повече информация относно горепосочените строително-ремонтни дейности гледайте:


placeholder