1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово започва да променя облика на късноримската крепост „Ковачевско кале” за целите на туризма

ПечатЕ-поща

На 16.06.2011 г. кметът на Община Попово д-р Людмил Веселинов подписа договора по вече спечелен проект от приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма; Oперация 3.1. "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура",  от Оперативна програма "Регионално развитие" . Проектът на нашата община, възлизащ на 3 937 871,95 лв., цели превръщането на късноримската крепост и град „Ковачевско кале” през предстоящите две години в атрактивен за туристите обект. Припомняме на нашите читатели, че идейният проект на Общината се класира още през миналото лято на четвърто място в надпреварата между проектите на близо 80 български общини. С изпълнението му Община Попово ще започне реализацията на една от старите си мечти – развиване на културно-познавателния туризъм на своя територия.

Редовните археологически проучвания на гореспоменатата крепост датират от 1990 г. В книжарниците на Попово все още може да се намери и закупи луксозната научно-популярна книжка на издателство „Славена”, посветена на тези археологически проучвания: „Късноримската крепост „Ковачевско кале” до град Попово”.

Главно поради недостиг на средства през последните две години там не са извършвани разкопки от уредниците на музея на Попово. За момента археологическите мероприятия силно изостават спрямо възможностите, даващи ни различните програми на еврофондовете и затова с реализацията на някои от дейностите по проекта се цели акумулирането на средства за бъдещите проучвания. Европейските средства и програми не финансират археологически разкопки, а само дават възможност за тяхното опазване, развитие и адаптиране за целите на туризма.

По дейностите в проекта е предвидена консервация, реконсервация и частична реставрация на разкритите части от Западната порта с прилежащите й две кули; на други три разкопани досега кули от укрепителната система; на разкритата досега крепостна стена и на основите на няколкото сгради, разкопани във вътрешността й. Ще се изградят два паркинга – служебен и туристически (за автобуси и леки коли), а част от сегашния в началото си асфалтов път, водещ за село Посабина, ще се адаптира и разшири за нуждите на туристите. Обектът ще се електрифицира и водоснабди. В близост до него ще се изгради посетителски център, оборудван с мултимедийна техника и др. Ще се разработят и въведат модерни средства, представящи този римски град в цялостния му вид и блясък от 4-ти век. Някои от визуалните ефекти, предвидени в проекта, ще се осъществят и изградят за пръв път в България именно тук, в „Ковачевско кале”.

От запад, в пространството срещу крепостта, предстои да се изгради и т. нар. комплекс „Археополис”. Той ще включва експозиция на открито, атракцион, подпомагащ познавателния туризъм, антична сцена с 250 места за зрители и др. В него ще бъдат възстановявани, ритуали и събития от късноантичната епоха. Ще бъдат изградени две керамични ателиета с пещи за производство и изпичане на керамика, подобна на тази намирана тук при разкопките. Ще бъде монтирано декоративно и художествено осветление на крепостните съоръжения и на комплекса като цяло. Ще има възможност за демонстрация пред туристите на военна техника, облекло и оръжие.

Допълнително, но също по проекта, ще се обособят зона за пикник с барбекю, обзорни площадки за визуален и виртуален контакт на посетителите с крепостта, водни огледала на различни нива, антична чешма с фонтанки, пешеходни и експозиционни алеи, детска площадка и др. Ще се поставят информационни и указателни табели. Ще бъдат засадени вечнозелени и цъфтящи храсти и дървета, които ще променят облика на цялата местност.

Голямото предимство на проекта, свързан с този късноримски град, е че една част от бъдещата автомагистрала „Хемус“ ще преминава в непосредствена близост до изграждащия се туристически комплекс. Това ще даде възможност в недалечно бъдеще един постоянен туристически поток да се отклонява за кратко от пътя си и да си отпочива на наша територия. Освен, че посетителите на обекта ще имат възможност да гостуват и на Попово, подпомагайки местния бизнес в сферата на услугите, те ще дават и своята лепта за развитието на туризма и на археологическите проучвания на поповския край.

Едно от нещата, към които нашата община винаги се е стремяла е не да създава бизнес, защото това е законово невъзможно, а да подпомага и да дава възможност със своите действия местният бизнес сам безпрепятствено да се развива.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder