1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ще се заплаща целева помощ до 50 лв. на лица с интелектуални (умствени) и психични разстройства

ПечатЕ-поща

Сдружение "Закрила Обич и Вяра”, гр. Търговище като регионална структура на Българска Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднения (БАЛИЗ), гр. София във връзка с настъпилите промени в Правилника за прилагане на закона за интеграция на хора с увреждания (ППЗИХУ, чл. 53 а) за 2011 г. ще заплаща целева помощ в размер до 50.00 лв. на лица с интелектуални (умствени) и психични разстройства, които са с 71 % или над 71 % намалена трудоспособност /вид, степен на увреждане/, и които се нуждаят от целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещението им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции.

Необходимите за представяне за отпускането на финансовата помощ документи са:

  1. Копие на Решение на ТЕЛК;
  2. Заявление–декларация за отпускане целева по чл. 53 а /по образец/;
  3. Служебна бележка на основание чл. 53 а за удостоверяване, че лицето е ползвало придружител до съответните институции /по образец/.
Заявленията ще се приемат всеки делничен ден от 10.05.2011г. до 15.10.2011г. на адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” – 1 (етаж 3-ти в сградата на общинската администрация), стая 311, тел: 0608/40-226.

Необходимите ви документи по образец можете да изтеглите оттук:
placeholder