1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Към всички длъжностни лица, участвали в Преброяване 2011

PDFПечатЕ-поща

Участниците в преброяването на населението (преброители, контрольори и придружители) през 2011 г. да не забравят, че са законово задължени да подадат Годишна данъчна декларация, тъй като имат реализиран доход по сключен с тях граждански договор с Териториално статистическо бюро – Търговище. Данъчните им задължения са предварително удържани от сумата, която вече са получили, но това не ги освобождава от задължението да декларират дохода си!

Данъчната декларация се подава по чл. 50 от ЗДДФЛ директно в НАП, офис Търговище или по пощата на адреса на Национална агенция по приходите, офис Търговище до 02.05.2012 г., включително. В противен случай неподалите своите данъчни декларации в указания срок за 2011 г. подлежат на парични санкции, според нормите на българското законодателство.

Всички преброители, контрольори и придружители имат издадени служебни бележки от Териториално статистическо бюро и сметки за изплатените суми за времето, през което са била на граждански договор към Териториално статистическо бюро – Търговище.

За повече информация или за съдействие при вече изгубени служебни бележки се обръщайте на адрес: гр. Търговище 7700, бул. "Митрополит Андрей" № 51, тел.: 0601/6-94-22 – ТСБ-Търговище.

От Пресцентъра на Община Попово

placeholder