1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Огромна сграда на два етажа на близо 1700 години изкопаха археолози край Попово

PDFПечатЕ-поща

И през изминаващата 2015 г., археолози отново разкопаваха „Ковачевско кале” до град Попово. Разкопките на емблематичната за района късноримска крепост, построена между 308 и 324 г. сл. Хр. от императорите Константин I Велики и Лициний I, за поредна година се финансираха от бюджета на Община Попово.

По препоръка на специализирана комисия към Министерство на културата, археолозите продължиха проучването на руините на огромна по площ и някога двуетажна сграда. Тя е била построена в „опус микстум” – градеж от редуване във височина на зидария от каменни блокчета, поставени в правилни редове и четириредови тухлени пояси, споени с особено здрав и за наше време хоросан.

Древната постройка, „засечена” още през лятото на 2013 г. по време на продължилите 7 месеца спасителни разкопки, съпътствали мащабен инфраструктурен проект на Община Попово, е била с вкопан в терена приземен етаж и широк 3,20 м вход. Входното пространство е било снабдено с широка 2,40 м масивна двукрила врата и зидани каменни стъпала. Над приземния се е извисявал още един етаж, а дебелите 1,30 м зидове на постройката са били укрепени отвън с каменни подпори (контрафорси), разположени по цялата й дължина. Подът на втория етаж е стъпвал на гъсто разположени иззидани пиластри.

Малко над 2 м дълбочина в глинестия терен са вкопани основите (субструкцията) на постройката, направени от излят в траншеи върху набити в земята масивни дървени колове (пилоти) „бетон” от хоросан и ломени камъни (имплектон). Пространството от юг пред вече проучения южен вход е било снабдено с покрит с кереми навес (портик) с колонада от 8 масивни каменни колони. Подът на сградата, както и на закритото пространство пред нея, са били застлани с различни по размери добре изпечени квадратни тухли, произведени в частни керамични работилници.

Установената едва през този сезон широчина на сградата е близо 25 м, а дължината й при всички случаи ще доближи 60 м. Постройката е разтълкувана по близки паралели от изследователите й като античен хореум (вер. държавно зърнохранилище), доказващ, че и през древността районът на днешната община Попово е бил с преобладаващо зърнопроизводство в земеделието. Заедно с конструктивно свързания към правоъгълния хореум навес с колонада, сградата ще се окаже с най-големи известни размери, включително и като разгърната полезна площ, от проучените подобни съоръжения на територията на България.

Зърнохранилището е било разграбено и впоследствие опожарено около 378 г. от нахлулите в крепостта разбунтувани готи по времето на Втората готска война, водена от Римската империя. След частичното възстановяване на опожарената сграда в края на IV век, тя вече е с променени функции.

Тазгодишните интензивни двумесечни разкопки ще обогатят фондовете на местния музей с нови 150 медни монети, отсечени от императорите на римската империя през IV и V век, както и с близо 70 предмета от бита на населението, намерени в различна степен на запазеност.

Проучванията през този сезон, извършени по договор между Община Попово и Великотърновския университет, се ръководиха от доц. д-р Олег Александров (ВТУ) и от Владимир Стойков (Община Попово), като в екипа от проучватели участваха и специалисти от общинския исторически музей на града. Научен консултант на разкопките бе дългогодишния проучвател на крепостта - проф. д-р Иванка Дончева (ВТУ). Разкопките подкрепиха бяха подкрепени за един работен ден и от близо 20 доброволци от Търговище и  Шумен.

Извън провежданите разкопки Община Попово разработва и технически проект за консервация и частична реставрация на разкритите през 2013 г. антични съоръжения: руини на двураменна трапецовидна стълба с два скрити в основите й тайни входа, на падаща врата (катаракта) и на зазидана още през античността тайна врата (потерна), намираща се в сектора на термите (баните). Реализирането на този технически проект на терена ще покаже в нова светлина мащаба, практичността и креативността на древните архитекти и инженери проектирали и изградили огромното защитно съоръжение, разположено днес в непосредствена близост на пътя, водещ от Попово към град Бяла.

Разположената на площ от над 40 дка крепост е преживяла още в древността тежко земетресение и е била арена на опустошителни готски, хунски и аварски нашествия. Според натрупаните данни с малки прекъсвания животът в нея е продължил около 270 години.

През есента на 2013 г. Община Попово превърна пространството до калето в 13 дка парк с атрактивен туристически комплекс с действащи атракциони, като същевременно извърши и мащабна консервационно-реставрационна дейност по укрепителната система на крепостта.

Фотографии: Владимир Стойков

placeholder