1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2017 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2017 г. на Община Попово.

Канят се граждани, представители на неправителствени организации и всички заинтересовани страни за участие в обсъждането.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.01.2017 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет Попово, сградата на Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, 2-ри етаж.

Проект на бюджет 2017

placeholder