1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проектът „#Поколение Европа“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

PDFПечатЕ-поща

Приложим към Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“

Участие: проектът позволи да бъдат събрани 165 граждани, от които 54 са от община Евротас (Гърция),54 от община Неготино (Македония) и 57 директни участници от Община Попово ( България);

Място/Дати: срещата се състоя в град Попово(България) от 03/09/2018 до 13/09/2018

Кратко описание:

Денят 03/09/2018г. беше отреден за пристигане и настаняване на участниците в проекта. Бе проведена работна среща между координаторите на общините –партньори;

Денят 04/09/2018 беше посветен на посрещане на делегациите от Кмета на Община Попово. Ръководителят на проекта представи целите и предстоящите дейностите. Партньорите представиха общините, които представляват.

Бе проведена Пленарна сесия: " Общата европейска идентичност – основа за изграждане единство и взаимно разбирателство" и Дискусия: "Обичаи и традиции в различните региони на Европа – на какво ни учат? "

Денят 05/09/2018 беше посветен на: Тренингови обучения за ефективно междукултурно общуване с хора от различен етнос, религия и култура;

Състоя се дискусия на тема: "Солидарност по време на криза - мостове между култури и религии";

Денят 06/09/2018 беше посветен на Пътуващ семинар: Посещение на културно-историческа дестинация "Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции"

Денят 07/09/2018 беше посветен на Конференция на тема: "„Влияние на евроскептицизма върху гражданите и тяхната демократична ангажираност на местно и регионално ниво” Бе осъществена работа по групи – на тема: „Дребният шрифт на евродирективите”

Проведе се широка дискусия: "Вирусът Евроскептицизъм

Денят 08/09/2018 беше посветен на Пленарна сесия : Пари и суверенитет - семената на евроскептицизма Бе проведено интерактивно занятие „Пре:Открий Европа”;

Денят 09/09/2018 беше посветен на обратна връзка и рефлексия от участниците от изминалите дискусии на тема” Европейската интеграция" ;

Денят 10/09/2018 беше посветен на отбелязването на 135 годишнина от обявяването на Попово за град и неговото бъдеще в ЕС; Проведе се среща на кметовете на побратимените общини Евротас – Гърция и Неготино-Македония

Денят 11/09/2018 беше посветен на представяне на традиционни български обичаи и участие в различни културни събития;

Денят 12/09/2018 беше посветен на посещение на местни ключови институции -Община Попово, Младежки Център, Дом на културата, Училища и други образователни институции, Исторически музей и художествена галерия;

Денят 13/09/2018 бе отреден за отпътуване на участниците;

placeholder