1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово реализира дейностите по проект „#Поколение Европа“

PDFПечатЕ-поща
В периода 3 – 13 септември Община Попово реализира проект, финансиран по програма „Европа за гражданите“ мярка 2 „Democratic engagement and civic participation“, подмярка 2.1 „Town twinning“. Проектът „Поколение Европа“ обедини три побратимени общини – Попово, Република България; Неготино, Република Македония и Евротас, Република Гърция, чиито граждани споделят общи възможности в рамките на общата си европейска идентичност.


Основна тема на дискусиите, кръглите маси и дебати бе да се осъзнае все по-нарастващата роля на Евроскептицизма – това ново явление за модернa Европа.

По време на реализирането на дейностите участниците от Попово, Неготино и Евротас споделиха информация и идеи по отношение на разбирането и обсъждането на три основни теми от общ интерес между партньорите:

  1. Eвропейските ценности, бит и култура в различните региони на обединена Европа и бъдещето на ЕС;
  2. Евроскептицизмът като ново явление за модерния свят и мотивацията на гражданите да участват в процеса на формиране на мнения в техните общности за европейската интеграция и нейното бъдеще;
  3. Побратимяването между европейски градове – мост между новите европейски граждани.

Постигнаха се резултати в три направления:

  1. Повишена информираност на участниците за все по-нарастващата роля на евроскептицизма и необходимостта от неговото задълбочено проучване и обсъждане, в контекста на общото ни Европейско бъдеще.
  2. Обмяна на добри практики за включване на широката гражданска общественост от пряко участие в разработването  на политики местно ниво, с акцент върху включването най-вече на младите хора в местното самоуправление;
  3. Създадени кръстосани дългосрочни партньорства между гражданите от различните общини и придадем смисъл на побратимяването като гъвкав инструмент за създаване на сътрудничества от всякакъв тип;

Кметът на Община Попово д-р Людмил Веселинов поздрави екипа на проекта, благодари на участниците, че са се отзовали на поканата да се включат, и им пожела успех при разпространение на резултатите.

placeholder