1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Консултации при пенсиониране

PDFПечатЕ-поща

С настоящото Ви информираме, че от 7 май 2019 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще предоставя консултации на лицата във връзка с правото им да изберат по-благоприятния за тях индивидуален коефициент при определянето на размера на пенсията им за трудова дейност, когато тя е с начална дата след 31.12.2018 г.

Правото на избор дали коефициентът на лицето да бъде изчислен по реда на нормативната уредба, приложима за трудови пенсии с начална дата до 01.01.2019 г. (т.нар. „стара методика“) или съгласно разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата след 31.12.2018 г. („нова методика“) е въведено с новата разпоредба на § 22ц от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 4 май 2019 г.).

Екип от експерти в отдел „Пенсии“ към Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Търговище ще консултира своите бъдещи клиенти, чрез използване на електронната услуга на НОИ „Изчисляване на прогнозна пенсия“.

В гр. Попово консултации ще бъдат извършвани на 09, 16, 23 и 30 май от 8.30 ч. до 16.30 ч. в сградата на Община Попово – гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет. 1, ст. 8.

За да бъде извършено изчислението, е необходимо да бъдат предоставени следните оригинални документи:

  1. Лична карта
  2. Удостоверение за осигурителен доход обр. УП– 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор.
  3. Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

Консултации ще бъдат извършвани само на лицата, които представят оригинални документи.

Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата, информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Следва да се има предвид, че за лица които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31 декември 1999 г., не е възможно изчисляване на индивидуален коефициент по т.н. „нова методика“.

Важно е да се знае също, че при ползване на електронната услуга осигурителният стаж на лицата, положен до 01.01.1997 г. , ще бъде разглеждан като стаж от трета категория труд. Правилна преценка за категоризирането му е възможна единствено след подаване на заявление за отпускане на пенсия в хода на административното производство.

Желаещите да се възползват от услугата ще подпишат протокол-декларация във връзка с направеното устно искане за извършване на същата, като дават съгласие за ползване на личните им данни, и декларират, че са им известни условията за ползване на услугата.

От Ръководството на ТП на НОИ - Търговище

От Ръководството на ТП на НОИ - Търговище
placeholder