ПОКАНА по проект „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр. Попово”

Четвъртък, 02 Май 2019г.

Печат


От Ръководството на ТП на НОИ - Търговище