1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информационна среща във връзка с „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

PDFПечатЕ-поща

ПОКАНА

На 10.12.2019 г. от 17.30 часа в залата на Дом на културата, гр. Попово ще се проведе информационна среща във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

placeholder