Информация за кандидатстване във връзка с „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Понеделник, 09 Декември 2019г.

Печат


Сдруженията на собствениците кандидатстват пред община Попово, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение № 6), придружено от следните документи:
ДОКУМЕНТИ за кандидатстване