Община Попово ще реализира „Първа копка” по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово"

Понеделник, 24 Февруари 2020г.

Печат