1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Класиране на подадените заявления по „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

PDFПечатЕ-поща

Класиране на подадените Заявления за интерес и финансова помощ  /ЗИФП/ от Сдружения на собствениците по „Процедура за оценка и подбор на подадените заявления за финансова помощ за многофамилни жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Класиране

Сдружение на собствениците

Брой точки

1.

СС „България” 117, гр. Попово, ул. „България” №117,  вх. А, Б и В”,

51

2.

СС „Град Попово, ж.к. Русаля, бл.33, 34, 35,36”- гр. Попово,

49

3.

СС „Град Попово ж.к. Русаля бл. 52, вх. А и Б, бл. 53”

45

4.

СС „ПОПОВО- ж.к. „Русаля”- бл. 13”

43

5.

СС „Гагарин” гр. Попово, общ. Попово, ул. „Гагарин” №5 и 5А”

41

6.

СС „гр. Попово, общ. Попово, ж.к. Русаля,  бл. 29, бл.30 и бл. 31”

41

7.

СС „Топлина” гр. Попово, П. Хитов №31,33“

39

8.

СС „Македонска 21- Х. Димитър 22”

39

9.

СС „Младост” 12- гр. Попово, ж.к. „Младост” бл. 12

39

10.

СС „Сдружение на собствениците на блок 20”, гр. Попово, общ. Попово, ж.к. „Младост” бл. 20, вх. А и вх. Б,

37

11.

СС „Младост 108- гр. Попово”

35

12.

СС „кв.МЛАДОСТ бл.101”

33

Въз основа на класирането ще бъдат подадени проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, съобразно финансовите параметри на проектните предложения и изискванията описани в Насоките за кандидатстване по процедурата.

Община Попово има право да кандидатства с общо 3/три/ проектни предложения, като стойността на всяко едно от тях не може да надвишава 1500000 лв. с включен ДДС.

placeholder