1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Негодна за пиене вода от 2 чешми в гр.ПоповоОбщина Попово информира гражданите, че в резултат на осъществен мониторинг на качествата на водата от местните водоизточници – чешма в „Градски парк“ и чешма „Хотули“ в гр.Попово, от РЗИ-Търговище е установено, че е влошено качеството на водата по микробиологични показатели, което създава риск за здравето на човека.

Поради тази причина, призоваваме гражданите да не употребяват вода за пиене и битови нужди от двете чешми - чешма в „Градски парк“ и чешма „Хотули“ в гр.Попово.

Община Попово ще предприеме мерки за отстраняване на проблема и ще Ви информира за резултатите от последващ контрол от страна на РЗИ-Търговище.

placeholder