Финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово

Вторник, 01 Март 2022г.

Печат

Във връзка с чл.13 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово и дадената възможност за финансово подпомагане, община Попово съобщава на заинтересованите лица, че в срок до 31.03.2022 г. включително могат да подават в деловодството на община Попово с адрес ул. „Ал. Стамболийски“ №1, северен вход, необходимите документи за кандидатстване за финансово подпомагане, а именно:

Заявление по ОБРАЗЕЦ – Приложение №1 от Правилника и се придружава от:

  1. Документ, удостоверяващ одобрението от Националния финансиращ орган (НЗОК/МЗ) за финансиране на асистирана репродукция (за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК/МЗ);
  2. Медицинска документация и експертно становище, доказващи необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК/МЗ.

Условията за одобряване за подпомагане можете да видите в Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово