1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Празнично слово на Кмета на община Попово – д-р Людмил Веселинов

PDFПечатЕ-поща

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми представители на Общинска администрация,

Уважаеми кметове и кметски наместници,

Скъпи съграждани и гости на Попово,

10-ти Юни е денят на Попово!

Още от ранна утрин с водосвета за благоденствие и добруване на града и с тържествен камбанен звън в града ни се възцари празнично и приповдигнато настроение.

Днес, точно 140 години от деня, в който Попово е обявен за град, ние засвидетелстваме почит към историята, към предците и традициите ни, защото без минало няма нито настояще, нито бъдеще. И нека погледнем назад във времето – от легендата за възникването на нашето селище до събитията, свързани с този ден и превърнали го в празничен и толкова значим за всички нас.

Според преданието, както знаем, днешно Попово е основано от свещеник, който се заселил със своето многолюдно семейство сред вековна гора. Той се прочул със своето трудолюбие, с което успял да изхрани цяла султанска войска, на която се наложило да презимува в имотите на попа. Вестта стигнала до султана, който пожелал да го види и му дал разрешение свободно да живее и проповядва. Постепенно около дома на свещеника се заселват и други семейства и така се появило Попкьой или Поповото село, днес нашият град Попово.

Следващите сведения за Попово са от 1573 г., когато в османски документ се споменава името на селището, а на 10 юни 1883 г., с указ №426 на княз Александър I, „Поповската селска община се преобръща в градска, а селото Попово се именува Градец Попово“.

И днес, скъпи съграждани, имам честта и удоволствието да се обърна към всички Вас и да Ви поздравя със 140-ата годишнина на Попово. Град, който заема своето достойно място в историята, в настоящето и бъдещето на страната ни! Така е, защото още от преданието за трудолюбивия свещеник до днес това място ражда предприемчиви, амбициозни и достойни хора, които са съграждали, съграждат и днес, това прекрасно място.

И само заедно с Вас Попово ще продължи да расте, разцъфтява и грее!

Днес, разбира се, сме развълнувани и завладени от емоциите, свързани с празничния ден, и аз искам да изразя радостта си, че отново споделяме тези емоции заедно. Особено щастлив съм и затова, че тази година ще отпразнуваме Деня на Попово заедно с нашите приятели от побратимените ни градове: Къмпулунг, Румъния; Неготино, Северна Македония; и Скала, Гърция.

Благодаря Ви, че споделяте с нас празничния ни ден, благодаря и на всички Вас, скъпи съграждани, с които днес заедно добавяме още една страница към летописа на Попово. Добавяме я с любов и отговорност към бъдещето.

Но за да има празници, за да имаме основание да се поздравяваме днес, има делници, в които работим. Работим по ясна визия и конкретна програма за развитието на Попово, разработени с чувство за отговорност, реализъм и професионален подход при определяне на приоритетите, подчертавам – „приоритетите“. Знам, че винаги можем и искаме повече  и повече. Община Попово работи и прави възможното за развитието и модернизирането на културната и социална среда и инфраструктурата на територията на общината и смело мога да заявя, че изминалата година бе успешна за нас. Имаме много постигнати резултати и е хубаво и трябва да си ги кажем.

Ще започна с най-новата придобивка за Попово – фонтанът на централния площад, чието изграждане се осъществи като част от Инвестиционната програма на Община Попово. Архитектурно-ландшафтното обновяване е същността на просперитета на всеки европейски град. В концепцията на бъдещето на Попово и развитието му като привлекателно място за живеене, облагородяването и изграждането на паркове, зелени зони и открити места за отдих и почивка са традиция. Жителите и гостите на нашия град ще се радват на ново и уютно място за отдих и почивка, за среща с приятели, построено в силно въздействащ вид, който кореспондира с идеята за красива градска среда.

Напълно изградени са паркингите в кварталите 116 и 105. В процес на изграждане е и този в кв. 115. Асфалтирани бяха и много от улиците в града, кварталите Невски и Сеячи и в селата от общината ни – общо 33 на брой, като средствата за ремонта им са осигурени и предоставени на Община Попово чрез поет от нея дълг в размер на над 4 милиона лева. В Капиталовата програма и за настоящата 2023 година са планирани значителни намерения за вложения в инфраструктурата, като основна част от нея е рехабилитацията и реконструкцията на над 40 улици. Разбира се, Община Попово работи и ще продължава да работи за по-приветливи и благоустроени населени места на нейната територия.

Неочаквано на Община Попово бяха отпуснати над 2 милиона лева целеви средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонт на пътя Дриново – Еленово – Тръстика, като в момента се работи по неговия първи етап. Надявам се Община Попово и занапред да бъде в списъците за разпределението на целеви средства от държавния бюджет, за да може да работи с амбиция и стремеж за развитието на града и общината.

Със сключени договори за изпълнение са проектите за изграждане на Обособен парк за разходка и развлечения на домашни любимци, осигурени са и средства за провеждането на следващото издание на емблематичния за Попово Кинофестивал „Златното око“. Ще бъде извършена рехабилитация на един от основните булеварди в града – бул. „България“, предстои и изграждането на Многофункционална спортна площадка  в гр. Попово, Спортна площадка за мини футбол в с. Ковачевец и Многофункционална спортна площадка в с. Зараево, като на такива новоизградени и съвременни спортни площадки вече се радват учениците от Основно училище „Любен Каравелов“ и от Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“.

След като през миналата година средствата за реконструкция на стадиона бяха пренасочени за ремонт  на бул. „България“, сега отново подадохме проекти за енергийно обновяване на спортната сграда към Градския стадион и за реконструкция на пистата, на трибуни в секторите А и Б, на алеи и други прилежащи към стадиона части.

Заедно с изграждането и на комбинираната спортна площадка за тенис, волейбол и фитнес на открито ще се създадат условия за повишаване на нивото на физическа активност сред децата и подрастващите, а и на хора от всяка възраст, и ще се насърчава активното спортуване.

Подадени са проектни предложения и по Националния план за възстановяване и устойчивост по модернизация на образователната среда, както и за енергийно обновяване на публични сгради за административно обслужване и на сгради за култура.

По същия план 15 милиона лева са предвидени за Община Попово за саниране на многофамилни жилищни сгради. Своите проекти са подали 36 сдружения на собственици, които очакват подобряване на енергийната ефективност и екстериорната визия на техните домове.

Приоритетна през годината бе подмяната на уличното осветление, като старите осветителни тела се замениха с нови енергоспестяващи. Така се подобри осветеността в града, по главните пътища и на входно-изходните артерии на Попово. За осигуряване на по-безопасно движение по пътищата бяха поставени нови светещи LED соларни пътни знаци, като също така ще се извърши поетапна подмяна и поставяне на нови LED светофари и пътни огледала на възлови места с ограничена видимост.

С цел по-ефективно функциониране на Общинската система за управление на отпадъците, Общината закупи 7 комбинирани машини, които дават възможност за механизирано извършване на дейностите, които излизат извън обхвата на ангажиментите на фирмата, отговорна за битовото сметосъбиране.

В резултат на работата по изпълнение на ангажиментите ни в социалната сфера бяха одобрени и договорирани социално-значими проекти с европейско финансиране за Община Попово, насочени към различни целеви групи и лица.

Част от целенасочената социална политика на Община Попово е предоставянето на услугата „Топъл обяд в община Попово“, от която се възползват 150 потребители от общината, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Проектът „Грижа в дома в община Попово“ представлява своеобразно продължение на изпълнявания до края на миналата година проект „Патронажна грижа + в община Попово“. С изпълнението му се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на общо 142 лица с увреждания и възрастни хора във всички 36 населени места от общината.

Освен това Община Попово бе одобрена по програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, като за нуждите на домашния социален патронаж бе закупен специализиран лекотоварен автомобил.

Община Попово продължава да предоставя и социалната услуга „Асистентска подкрепа”. Грижите се предоставят от 24 социални асистенти на постоянни трудови договори, които обслужват над 80 потребители.

Услугата „Домашен социален патронаж“ се предоставя освен на гражданите на Попово, също и на жители от населени места в общината, като от 2003 година функционира Домашен социален патронаж с филиал в село Садина. Социалната услуга за готвене и доставяне на храна по домовете на пенсионери цели да направи живота на възрастните хора по селата по-приятен и щастлив.

Община Попово спечели проект и за равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете, чрез който ще бъдат подпомогнати с транспорт и учебни пособия деца от уязвими групи и малцинства.

Друг успешно изпълнен проект на Община Попово  бе „Обособяване на детски кът в подкрепа на родители, работещи в Общинска администрация – Попово“, като след приключването му продължава неговата устойчивост.

И занапред ще продължим да работим в посока създаване на по-добри условия за реализация и разкриване на нови работни места. Реализираме различни програми в тази насока, по които се назначават лица както в Общинска администрация, така и в Кметствата по населени места. През последната една година е осигурена трудова заетост на общо над 300 лица. Основната цел на програмите е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те предоставят възможност за работа на младежи посредством стажуване и обучение, както и реализация веднага след завършване на висше образование. Насочени сме и към хората с трайни увреждания, както и към хората, на които предстои пенсиониране.

Община Попово продължава отпускането на еднократна финансова помощ за новородени (или осиновени) деца в размер на 1 000 лева. С тази подкрепа се цели стимулирането на повече млади семейства да раждат и отглеждат децата си в нашата община. През  2022 г. от помощта са се възползвали 48 семейства, а през настоящата 2023 година до този момент са одобрени 21 заявления.

Община Попово продължава и подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми, правилникът за отпускането на които бе променен в посока улесняване на кандидатстващите. За изминалата година са одобрени три двойки, които са подпомогнати общо със сумата от 7 500 лв. За 2023 година до този момент е одобрена една двойка.

Основна част от социалната политика на Общината е свързана и с дейността на МБАЛ-Попово и през годините тя винаги е била приоритетна в нашата програма. През изминалата година сме подпомогнали лечебното заведение с близо 120 хиляди лева, а за тази сме гласували сумата от 300 хиляди лева. Също така бе извършен и ремонт  на двете асансьорни шахти, които са оборудвани  с нови асансьори.

След откриването на обновените Терапевтично и Неврологично отделение, с проект към Министерството на здравеопазването бе извършен ремонт и на Детското отделение в болницата за близо 180 хиляди лева, от които близо 60 хиляди лева са осигурени от бюджета на Община Попово. Своето благородно участие в реновирането имат и Ротари клуб – Попово и Детска градина „Здравец“, които организираха благотворителни инициативи за набиране на средства за допълнителното обзавеждане на отделението. Приветствам такъв род инициативи и осъзнатост от страна на обществото ни, че силата е в обединението и единството и приносът на всеки е важен  и значим. Намеренията на ръководството са да се закупи  и нов ехограф за нуждите на най-малките пациенти.

За съжаление, проблемът с липсата на медицински специалисти в страната като цяло не подминава и нашата болница. Със своите добри управленски решения ръководството на болницата съумява да се справи със ситуацията и вече привлече специалисти в областта на неврологията и педиатрията, като ще продължи усилията си в тази насока.

В тази връзка с решение на Общински съвет – Попово бе определена Комисия за разработване на мерки за насърчаване и привличане на лица, придобили квалификация „Лекар“, и на студенти, обучаващи се по специалността „Медицинска сестра“. Набелязани са мерки, които да спомогнат кадровото обезпечаване на МБАЛ-Попово, част от които предвиждат възстановяване на различни такси за обучения, разходи за наем и транспорт и др. За осъществяване на тези и други мерки бе създаден Общински фонд „Бъдеще“, чрез който да се предоставя подпомагането на тези лица.

Предвидена е и възможност за стипендии за редовна форма на обучение на студенти по медицински специалности, сключили споразумение с Общината и болницата, с което се задължават след приключване на обучението си да работят в МБАЛ-Попово.

Развитието на местния бизнес и привличането на инвестиции на територията на община Попово е от изключително значение както за стимулиране на конкуренцията, така и за разкриването на нови работни места. През есента на миналата година вече стартира дейността си магазинът от веригата „Пепко“, като се очаква да започне и вторият етап от инвестицията, който предвижда изграждане на хранителен магазин и разширяване на паркинга.

Успешна бе годината и за археологическите разкопки на Късноримската крепост „Ковачевско кале“, която вече е красиво осветена през тъмната част на деня. За втори път бе извършено геофизично проучване на крепостта, разширяващо резултатите от дългогодишните теренни проучвания, което заедно с откритията дават отговори на голяма част от въпросите, стоящи пред изследователите на крепостта. Но големият въпрос – какво е било името на „Ковачевско кале“ през Античността, все още няма отговор. Надеждите на научния ръководител на разкопките и екипа му за следващите археологически сезони са свързани именно с това да попаднат на търсения от години надпис. Аз им го пожелавам, като им желая и успешен и вълнуващ нов археологически сезон.

Предприехме действия и относно Тракийската куполна гробница в с. Гагово, която с Решение на Министерски съвет бе предоставена за безвъзмездно управление на Община Попово за срок от 10 години. Този акт бе първата и най-важна стъпка за търсенето на възможности за развитие и популяризиране на археологическия обект, като състоянието на уникалния паметник с национално значение изисква спешно изработване на проект за консервация и експониране на място.

Община Попово винаги е подкрепяла усърдието и желанието да се поддържат и обновяват духовни храмове на нейната територия и винаги е оказвала подкрепа както финансова, така и с човешки ресурс, за отбелязването на големите християнски празници.

За изминалата година бяха отпуснати и усвоени 20 хиляди лева за ремонт на храма в с. Звезда и по 10 хиляди лева за ремонт на църквата в с. Гагово и за параклиса в с. Светлен. Изготвен е нов списък с подредени по приоритет църковни храмове на територията на общината, които се нуждаят от ремонт, като ще бъдат изпратени писма до съответните институции с искане за отпускане на необходимите финансови средства за обновяването им.

Дами и господа, и млади хора, спирам дотук с направеното от нас като Общинска администрация и искам да продължа с направеното от Вас – тези, които с постиженията си градите бъдещето на нашия град.        Вие, които обогатявате културата, изкуството, спорта и които създавате съвременната история на Попово. Обръщам се специално към успелите млади хора от  нашия град. Вие сте тези, които прославят Попово. Постиженията Ви са показателни за добрите образователни методи в училищата и клубовете, за таланта и амбицията на младото поколение в Попово и за безрезервната отдаденост на Вашите преподаватели и треньори.

Радостен съм, че за поредна година нашите ученици ни дават повод за гордост с постигнатите високи резултати, отличия и призови места от олимпиади, състезания и конкурси. Невъзможно е да изброя всички, но показателно за това колко много са те са грамотите, които връчихме по повод 24 май – Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност,  а само след малко, на днешния празничен ден, ще бъдат наградени и зрелостниците, завоювали високи постижения на национално и международно ниво. Тези резултати несъмнено са най-голямата награда за всеотдайния труд на техните педагози, на които ние също благодарим, и те заслужено получават и нашето признание. Поздравявам за постиженията и всички спортисти, които с достойнство бранят емблемите на спортните си клубове.

Успешно се развиват и представят всички формации на Футболен клуб „Черноломец 1919“, като мъжкият състав завърши на Четвърто място в шампионата на Североизточна Трета лига. Футболистите във формация деца, набор 2008-2009 г., заеха Трето място в Зона „Русе“, като от началото на годината Управителният съвет на клуба взе решение да се отпускат стипендии на децата от тази формация, които отговарят на определени критерии. Радостно е, че Детско-юношеската школа привлича все повече малки таланти, които треньорите се стремят да развият с участията им в множество турнири, а вече за втора година Попово е и домакин на детски футболен турнир. Надявам се, че реконструкцията на Градския стадион ще повиши нивото на това и домакинствата ни от първенството на Североизточна Трета лига, като мога да спомена, че нашите мачове от групата се играят при най-многобройна публика.

През състезателната година мъжкият отбор на Волейболен клуб „Попово 09“ участва в Първенството на Висшата волейболна лига на България, а съставът за юноши – старша възраст, завърши на първо място в своята група за Североизточна България. За клуба се състезават и деца и юноши-младша възраст, които участват в турнири от календара на Българската федерация по волейбол.

В община Попово се проведе етап от надпреварата в последния трети кръг от Световната купа за мъже и жени, Световното първенство за младежи и ветерани по колоориентиране. Домакини бяхме и на Трети кръг от Национален шампионат по автокрос.

Гордост за града ни са и успехите на Спортен клуб по тенис на маса „Роса-1“. Най-големите постижения са на Веда Ниязиева, която стана първа на Международния турнир във Варна, първа на Националния турнир за Купа „България“ и на Държавното индивидуално първенство до 15 години. Веда е завоювала и още много призови места през годината. Отличават се още имената на Теодора Николова и Бурчин Билял, както и на един от техните треньори – Станислав Иванов, който зае първо място на международния турнир в Албена и на Балканското първенство за ветерани.

Попово се гордее и с неизброимите успехи на малките художници от Школа по изобразително изкуство „Арт Попово“, като 23 нейни възпитаници са сред „Успелите деца на България“ на Фондация „Димитър Бербатов“. Няма друг град в страната с подобни постижения и забележете – 6 млади художници от школата са сред 20-те най-добри в света.

Аплодирам и всички деца от танцовите и музикални школи и техните художествени ръководители, които с таланта си ни радват на всеки празник и в този празничен ден отново ни поднасят много настроение и заряд.

Скъпи млади хора, осъзнавайки трудностите и дилемите, пред които сте изправени, днес отново се обръщам с апел към Вас да вложите своята енергия в доброто си образование и да развиете своята идейност в родния край. Убеден съм, че Ви очакват бъдещи успехи, светли пътища, по които да вървите, и ясни и слънчеви дни! Затова вярвайте в своето настояще и градете своето бъдеще!

Дами и господа, тази година Денят на Попово е в рамките на Русалската седмица, която традиционно отбелязваме 50 дни след Великден и за поповчани тя е емблематична и с провеждането на Русалския панаир, който в момента е в своята кулминация. Тези дни, отредени за панаира, са един голям и чакан празник, съпътстван с много настроение и колорит, които откриваме в усмивките на децата, в шеметния бяг на въртележките.

Такава бе и изминалата година – пъстра и наситена с множество прояви, които обогатиха културния и духовен живот на поповчани и привлякоха много гости на територията на общината ни.

Една от емблемите на Попово е Фестивалът за операторско майсторство „Златното око“ в памет на именития Димо Коларов, който се проведе миналата есен и отново събра професионалисти зад камерата, режисьори и любители на седмото изкуство.

За пети път Попово бе притегателен духовен център с провеждането на Националния православен фестивал „Св. св. Кирил и Методий“, на който хорове от цялата страна възпяха слово и молитва с песен с енигмата на  църковните песнопения.

Любителите на хубавата българска шлагерна и естрадна песен отново се събраха в Попово на Националния фестивал „Спомени в песни“.

Община Попово е богата и със своя фолклор и съхранени традиции. В село Садина се проведе фолклорният събор „Здрав корен – жив дух“, който представя пъстротата на местния капански фолклор. Фестивалът „С хоро и песен във Водица всяка есен“ събра над 1 000 изпълнители от цялата страна. Своето начало постави и празникът на малината в село Паламарца, където се провежда и фестивалът на хумора и сатирата „Който се смее – не старее“. В село Медовина се организира кулинарният фестивал „Никулденско веселие“, на който се съчетават българският фолклор и кулинарни традиции, но не можем да не споменем с благодарност за отношението към хората в неравностойно положение, на които също е отредено място за изява. Фестивалът за хора в неравностойно положение „Да подарим мечта“, в който вземат участие хора с интелектуално затруднение и деца със специфични образователни потребности, за да могат чрез изкуството да почувстват своята значимост и потребност.

Община Попово проведе с празници и значимите дати от официалния и народен календар, като ни предстоят още много културни събития.

Скъпи съграждани, нека бъдем заедно и тази вечер, в която с празничен концерт да споделим настроението от празника, да споделим Нашия ден! Ден, който ни обединява с радост и емоции, но и с отговорност към нашето утре. Сега е нашето време да градим и развиваме града, в който сме родени или сме избрали, за да създадем дом и семейство. Благодаря на всички, които обичат Попово и с воля, надежда и труд допринасят за неговото развитие. Убеден съм, че благодарение на съвместните усилия на Общината, Общинския съвет, институциите, бизнеса и Вашата енергия и инициативност, скъпи съграждани, ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим да отстояваме доброто име и авторитета на града и на Община Попово.

На всички Вас пожелавам здраве и благоденствие, вяра, надежда и любов!

И Ви призовавам:

  • Да помним!
  • Да пазим!
  • Да градим!

Честит празник, скъпи съграждани!

Да пребъде Попово!

--------------------------------------------

Кмет на община Попово

Д-р Людмил Веселинов

placeholder