1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2023 г. на Община Попово.

Канят се граждани, представители на неправителствени организации и всички заинтересовани страни за участие в обсъждането.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.08.2023 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Попово, сградата на Община Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, 2-ри етаж

ПРОЕКТ на Инвестиционната програма на Община Попово за 2023 г.

ПРОЕКТ на приходите по бюджета на Община Попово за 2023 г.

ПРОЕКТ на разходите по бюджета на Община Попово за 2023 г.

placeholder