1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за годишните финансови отчети

PDFПечатЕ-поща

2010 година:

БАЛАНС на община Попово към 31. декември 2010 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към ГФО на Община Попово за 2010 година

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ за заверка на ГФО на Община Попово за 2010 година от Сметна палата


2011 година:

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2011 година на Община Попово

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към ГФО на Община Попово за 2011 година

БАЛАНС на Община Попово към 31 декември 2011 година


2012 година:

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2012 година на Община Попово

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2012 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към ГФО на Община Попово за 2012 година

БАЛАНС на Община Попово към 31 декември 2012 година


2013 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2013 година


2014 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2014 година


2015 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2015 година


2016 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2016 година


2017 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2017 година


2018 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2018 година


2019 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2019 година


2020 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2020 година


2021 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2021 година


2022 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2022 година


2023 година:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Община Попово за 2023 година

placeholder