1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Партида - А

PDFПечатЕ-поща


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С ИЗВЪРШЕНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРОВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:

001 – Дружество „Хлебопроизводство и сладкарство” – ЕООД, Попово

 

placeholder