1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Партида - B

PDFПечатЕ-поща

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С ИЗВЪРШЕНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРОВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ / ОБЕКТИ):


001 – Магазин за мебели – бул. „България”- 94, Попово

002 – Магазин за мебели – ГУМ, I етаж – бул. „България”-61, Попово

003 – Градска баня, Попово

004 – Магазин – бул. „България”- 7 Б, Попово

005 – Заложна къща – Кооперативен пазар, Попово

006 – „Бръснарски салон”, Попово

007 – Магазин – бул. „България”- 85, Попово

008 – Магазин – бул. „България”- 84, Попово

009 – „Лото пункт” – пл. „Трети март”, Попово

010 – „Аудио и видео” – пл. „Трети март”, Попово

011 – Павилион – бул. „Михаил Маджаров”, Попово

012 – Магазин за тапети – Кооперативен пазар, Попово

013 – „Часовникарско ателие” – пл. „Трети март”, Попово

014 – Магазин ул. „Керамик”, Попово

015 – Магазин – ГУМ, I етаж – бул. „България”- 61, Попово

016 – „Автоспирка” – с. Садина

017 – „Бира скара” – Кооперативен пазар, Попово

018 – Складова база „Север”, Попово

019 – Дюкянско помещение – 3263 – пл. „Трети март”, Попово

020 – Магазин в жилищен блок „Съюз-33” – бул. „България”- 92, Попово

021 – Сладкарница „Теменуга” – бул. „България”- 99, Попово

022 – Магазин – бул. „България”- 96, Попово

023 – Дюкянско помещение – 1788, пл. „Трети март”, Попово

024 – Дюкянско помещение – 1782, пл. „Трети март”, Попово

025 – Дюкянско помещение – 1789, пл. „Трети март”, Попово

026 – Дюкянско помещение – 1789, пл. „Трети март”, Попово

027 – Дюкянско помещение – 3262, пл. „Трети март”, Попово

028 – Дюкянско помещение – 1786, пл. „Трети март”, Попово

029 – Дюкянско помещение – 1786, пл. „Трети март”, Попово

030 – „Бригадирски лагер” – 1786, УПИ III, кв. 6, Попово

031 – „Магазин” – ул. „15-ти януари”, Попово

032 – „Втори етаж на ГУМ” – бул. „България”- 61, Попово

033 – „УПИ – училище „Г.С.Раковски” – с. Паламарца

034 – „Столова, кухня и сервизни помещения” – бул. „България” - 96-98, Попово

035 – „Баня и етаж за хотел” – с. Априлово

036 – „Общински обор и навес” – с. Славяново

037 – „УПИ – тъкачно, шлосерно и работилница”, Попово

038 – „УПИ и метален склад”, промишлена зона, Попово

039 – „УПИ и сграда за „Пожарна” – с. Садина

040 – „УПИ и сграда-хале Телени изделия”, промишлена зона, Попово

041 – „УПИ и складова база „Стройкомплект”, Попово

042 – „Масивна сграда за склад”, с. Помощица

043 – „УПИ и детска градина и склад”, с. Осиково

044 – „Сграда за автоспирка с фурна – I етаж”, с. Медовина

045 – Магазин „Възраждане”, Попово

046 – „УПИ и сграда болница”, с. Садина

047 – „НУПИ и сграда Обор”, с. Садина

048 – „УПИ и сграда Училище”, с. Садина

049 – „УПИ и сграда Училище”, с. Конак

050 – „УПИ и сграда Училище”, с. Паламарца

051 – „УПИ и сграда Училище”, с. Помощица

052 – „УПИ и сгради фурна, магазин и навес”, с. Паламарца

053 – „УПИ и детски ясли” – ул. „Гаговска”, Попово

054 – „Магазин” – 353,25 м кв. – бул. „Михаил Маджаров” - 2, Попово

055 – „Магазин” – 57,42 м кв. – бул. „Михаил Маджаров” - 2, Попово

056 – „УПИ и сграда Училище”, с. Баба Тонка

057 – „Сграда за автоспирка”, с. Долец

058 – „УПИ и сграда в строеж”, промишлена зона, Попово

059 – „УПИ и сграда в строеж” /за у-ще „Л. Каравелов”/, Попово

060 – „УПИ и сграда за училище”, с. Горица

061 – „УПИ и Оранжерия”, промишлена зона, Попово

062 – „УПИ и сграда училище”, с. Бракница

063 – „УПИ и сграда училище”, с. Захари Стояново

064 – „УПИ и сграда в строеж”, с. Априлово

065 – „УПИ и сграда училище”, с. Дриново

066 – „Двуетажна масивна сграда” – бул. „България”- 192, Попово

067 – „IV-ти етаж административна сграда” – пл. „Ал. Стамболийски” - 2, Попово

068 – „УПИ и Двуетажна масивна сграда” /Стара болница/ – ул. „Болнична”, Попово

069 – „Магазин” /част от „Млечен бар”/ – бул. „България”- 88-90, Попово

070 – „Магазин” /„БУЛЕТ”/ – бул. „България”- 74, Попово

071 – „Магазин” – бул. „България”- 96, Попово

072 – „Автоспирка”, с. Ломци

073 – „УПИ – IX, квартал 20”, с. Звезда

074 – „Магазин III - Аптека”, бул. „България” – 136, Попово

075 – „Масивна сграда - фурна”, с. Априлово

076 – „Автоспирка”, с. Априлово

placeholder