1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Партида - C

PDFПечатЕ-поща


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С ИЗВЪРШЕНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРОВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПО ЗППДОбП):

001 – Метален цех – „ПК и П. Лазаров”, промишлена зона, Попово

002 – Ресторант „Кота - 1050”, Попово

003 – „Супермаркет” – Конфекция 13 – ул. „Мара Тасева”, Попово

004 – „Павилион” – ул. „Кардамска”, Попово

 

placeholder