1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Партида - D

PDFПечатЕ-поща


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР С ИЗВЪРШЕНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРОВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПО ЗПСК):

001 – Магазин, ресторант и прилежащи постройки”, временно селище, Попово

002 – Хотелски комплекс – „Антола”, Попово

003 – „База за производствена и складова дейност” – БКС, Попово

004 – „Асфалтова база” – БКС, Попово

005 – „УПИ и Детска градина № 2” – ул. „Балканска”, Попово

006 – „Павилион регистратура”, Попово

007 – „Обект № 7” /кабинет УНГ/, Попово

008 – „Обект № 8” /кабинет АГ/, Попово

009 – „Обект № 10” /Неврологичен кабинет/, Попово

010 – „Обект № 9” /кабинет АГ/, Попово

011 – „Обект № 2” /Психиатричен кабинет/, Попово

012 – „Обект № 6” /Ендокринологичен кабинет/, Попово

013 – „Обект № 1” /Кардиологичен кабинет/, Попово

014 – „Обект № 3” /Гастроентерологичен кабинет/, Попово

015 – „Обект № 5” /Гастроентерологичен кабинет/, Попово

016 – „Обект № 11” /Аптека, складова база и хирургия/, Попово

017 – „Обект № 12” /Аптека, складова база и хирургия/, Попово

018 – „Обект № 15” /Аптека, складова база и хирургия/, Попово

019 – „Обект № 7” /Аптека, складова база и хирургия/, Попово

020 – „Разсадник”, Попово

021 – „Обект № 4” /Лекарски кабинет/, Попово

022 – „Складове”, южна промишлена зона, Попово

023 – „Обект № 4” /Лекарски кабинет/, Попово

024 – „Четириетажна масивна сграда” – ул. „Славянска”, Попово

025 – Ресторант „Байкал”, Попово

026 – Хижа „Незабравка”, с. Долец

027 – "УПИ и сграда Баня", с. Садина

028 – "УПИ и сграда Училище", с. Медовина

029 – "Сграда за автоспирка", с. Посабина

030 – "УПИ и сгради" /бивша Детска градина/, Попово

placeholder