1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Структура, състав на Община Попово

PDFПечатЕ-поща


КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: д-р Людмил Димитров Веселинов

Структура на Общинска администрация - гр. Попово

Структура на звена и общинско предприятие при Общинска администрация – гр. Попово

 ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО:

Милена Божанова Иванова - бюджет, финанси, общинска собственост, европейски програми и проекти;

Трифон Петров Трифонов  - заместник-кмет по сигурността;

Димитър Петков Петков - заместник-кмет, ресор „Екология и транспорт”

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПОПОВО:

Христо Белчев Ненов

ДИРЕКЦИИ И ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ НА ОБЩИНА ПОПОВО:

Дирекция "Административно - правно информационно обслужване  и oбществени поръчки":

Директор на дирекция - Ивайло Евгениев Иванов

Дирекция "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА":

Директор на дирекция - Мариан Митков Маринов

Дирекция "ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА":

Директор на дирекция - Добрин Калинов Добрев

Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ":

Директор на дирекция - Красимир Дамянов Колев

Дирекция "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ":

Директор на дирекция - Олга Стефанова Обретенова

Дирекция "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ":

Директор на дирекция - Дарина Енчева Димитрова

ГЛАВНИ ЕКСПЕРТИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА СЛЕДНИТЕ СЕКТОРИ:

"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Александър Стефанов - Главен експерт

"ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Зорница Стоева - Главен Експерт, Дирекция „АПИО и ОП“

"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Димитър Наумов - Главен експерт, Дирекция „АПИО и ОП“

"СЧЕТОВОДСТВО"

Пенка Божилова - Главен счетоводител, Дирекция „ФСДУС“

"ФИНАНСИ"

Георги Стоянов Пенчев - Главен експерт, Дирекция „ФСДУС“

„Обществени поръчки“

Тодор Веселинов Тодоров - Старши юрисконсулт, Дирекция „АПИО и ОП“

ЗВЕНА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Звено „Програми, проекти, връзки с обществеността и бизнеса“

Йорданка Георгиева - Ръководител звено

Звено "Заведение за социални услуги"

Свилена Анкова - Управител

Звено "За изпълнение на мероприятия по защита на населението от бедствия и аварии"

Данчо Николаев - Ръководител звено

Звено "Охрана и контрол"

Илия Здравков Илиев - Ръководител звено

Звено за обслужване на туристически комплекс "Ковачевско кале"

Атанас Даринов Сагев - Ръководител звено

Звено „Приют за безстопанствени животни”

Мустафа Мазлумов Османов - Главен експерт

Звено "Инфраструктура и благоустрояване"

Красимир Дамянов Колев - Директор „МРЕТ“

Звено „Гробищна администрация“

Красимир Петров Кънев - Специалист

звено "Транспорт и поддръжка"

Неделчо Русев Неделчев - Специалист

Звено "Образование"

Дарина Енчева Димитрова - Директор „ХД“

Звено "Дом за възрастни с умствена изостаналост", с. Медовина

Ивета Кънчева Кънева - Директор

Звено "Дом на културата"

Маринка Великова Димова - Ръководител звено

Звено „Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за обществена подкрепа“ - Юлияна Димова Петрова

Исторически музей - гр. Попово - Владимир Пенчев Иванов

Общинско предприятие " Социално предприятие за озеленяване и благоустроиство при община  Попово " - Красимир Петров Костадинов

"Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания" - гр. Попово - Нина Николаева Димитрова

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО:

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА:

01. Миран Стоянов – кмет на с. Априлово, тел. 060377 / 221; моб.  0893 336801

02.  Иван Иванов -кмет на с. Водица, тел. 060386 / 338; моб.  0878 675852

03. Румен Иванов - кмет на с. Гагово, тел. 060384 / 222; моб.  0878 675865

04. Тихомир Ангелов – кмет на с. Глогинка, тел. 060387 / 222; моб.  0878 675854

05. Теменужка Берберска – кмет на с. Дриново, тел. 060380 / 222; моб.  0878 685022

06. Джамал Бозев – кмет на с. Еленово, тел. 060385 / 455; моб.  0878 675862

07. Реджеб Синапов – кмет на с. Зараево, тел. 06032 / 2222; моб.  0878 675863

08. Мирослав  Янчев – кмет на с. Кардам, тел. 060389 / 222; моб.  0878 675841

09. Николай Николаев – кмет на с. Ковачевец, тел. 060382 / 222; моб.  0878 675844

10. Хасан Идиризов – кмет на с. Козица, тел. 06032 / 376; моб.  0878 675873

11. Денчо Дечев – кмет на с. Ломци, тел. 060385 / 222; моб.  0878 675850

12. Тодор Тодоров - кмет на с. Медовина, тел. 06033 / 2222; моб.  0878 675864

13. Хриска Тодорова – кмет на с. Садина, тел. 06036 / 2222; моб.  0878 675867

14. Радка Кирова – кмет на с. Светлен, тел. 06030 / 2222; моб.  0878 675835

15. Алтънай Ереджебова - кмет на с. Славяново, тел. 06034 / 2222; моб.  0878 675866

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:

01. Мария Димитрова – км. наместник на с. Баба Тонка, тел. 060383 / 370; моб.  0893 336749; 0895238897

02. Мариян Стоянов – км. наместник на с. Берковски, тел. 060383 / 222; моб.  0878 675856

03. Георги Георгиев – км. наместник на с. Бракница, тел. 060388 / 373; моб.  0878 675848

04. Георги Димитров – км. наместник на с. Горица, тел. 060388 / 373; моб.  0878 675845

05. Стефан Гонев – км. наместник на с. Долец, тел. 060383 / 370; моб.  0878 675871

06. Хасан Хасанов – км. наместник на с. Долна Кабда, тел. 060377 / 287; моб.  0878 675851

07. Димитър Димитров - км. наместник на с. Заветно, тел. 060387 / 264; моб.  0878 675839

08. Айдън Абдулов - км. наместник на с. Захари Стояново, тел. 06036 / 2300; моб.  0878 675881

09. Костадин Костадинов – км. наместник на с. Звезда, тел. 06030 / 430; моб.  0878 675837

10.  Анифе Сафетова - км. наместник на с. Иванча, тел. 060383 / 380

11. Илиян Маринов – км. наместник на с. Конак, тел. 060383 / 376; моб.  0878 675846

12. Реджеб Мехмедов – км. наместник на с. Манастирца, тел. 060388 / 330; моб.  0876 274429; 0894 248878

13. Петър Ганев – км. наместник на с. Марчино, тел. 060377 / 262; моб.  0878 490134

14. Първолета Дилинчева – км. наместник на с. Осиково, тел. 060386 / 376; моб.  0878 675853

15. Георги Георгиев – км. наместник на с. Паламарца, тел. 06035 / 2222; моб.  0878 675857

16. Илия Илиев – км. наместник на с. Помощица, тел. 06036 / 2228; моб.  0878 675855

17. Цветан Цветков – км. наместник на с. Посабина, тел. 060373 / 222; моб.  0878 675878

18. Мехмед Мехмед – км. наместник на с. Тръстика, тел. 060385 / 392; моб.  0878 675861

19. Красимир Цонев – км. наместник на с. Цар Асен, тел. 060378 / 222; моб.  0878 675874

КМЕТСКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ:

01. Атанас Атанасов – отговаря за квартал Невски, тел. 0608 / 4-25-03; моб. 0899837320

02. Светла Александрова – отговаря за квартал Сеячи, тел. 0608 / 4-39-76; моб.  0878 675869

placeholder