Народни читалища

Последна промяна от Понеделник, 10 Декември 2012г.

Печат

На територията на община Попово функционират 33 народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културната дейност на общината.

Към всички читалища има общодостъпни библиотеки, като най-голямата от тях е на НЧ “Свети свети Кирил и Методий - 1882”- Попово, която изпълнява и методически функции.

Основна дейност на читалищата е развитието на любителското художествено творчество.


ГОДИШНА ПРОГРАМА за развитие на читалищната дейност през 2012 г. в Община Попово


НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ПОПОВО:

1. НЧ “Свети свети Кирил и Методий - 1882” - гр. Попово. Учредено през 1882 г.
Председател: Георги Петров Георгиев и секретар: Росица Любомирова Христова, тел. 0608 / 4-26-62.

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Клубове: Детска музикална школа; Рекламно-информационен център; Фолклорен танцов ансамбъл „Северняци”;Група за народни песни „Извор”; Кръжок по изобразително изкуство; Кръжок по приложно изкуство; Камерна формация; Детска вокална група; Състав за мажоретни и съвременни танци; Киноклуб "Иван Братанов";


2. НЧ “Иван Братанов - 1898” - с. Кардам. Учредено през 1905 г.

Председател: Красимир Николов Масълски и секретар: Румянка Пенчева Радева, тел. 0898 / 992 138.

Клубове: Певческа вокална група; Клуб на жената.


3. НЧ “Искра - 1893” – с. Паламарца. Учредено през 1893 г.

Председател: Дочка Антонова Дочева и секретар: Юлияна Петрова, тел. 0884 / 342548.

Клубове: Група за изворен фолклор „Капанци”, Танцов състав „Капанци”, Детски танцов състав „Капанче”, Певческа група „Кайнакларски ритми”, Мъжка певческа група, Дует „Христови”, индивидуални изпълнители на песни, хумор и др.


4. НЧ “Арсо Овчаров - 1904” – с. Долец. Учредено през 1904 г.

Председател: Стоянка Николова Найденова и Секретар: Милка Станоева Давидкова, тел. 060383 / 344.

Клубове: Женска певческа група; Състав за художествено слово; Клуб на жената.


5. НЧ “Съединение - 1889” - с. Садина. Учредено през 1889 г. 
Председател: Илка Банева Дечева и секретар: Йордан Игнатов Йорданов, тел. 0876 / 311530
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Клубове: Капански ансамбъл за автентичен фолклор; Група за обработени народни песни; Детски танцов състав.


6. НЧ “Просвета - 1894” – с. Водица. Учредено през 1904 г. 
Председател: Драгомир Грозданов Славчев и секретар: Каталина Димитрова Петрова, тел. 0885 / 998191.
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Клубове: Певческа група „Българка”; Детска вокална група ; Клуб приятели на изкуствата.


7. НЧ “В. М. Гаршин - 1902” - с. Светлен. Учредено през 1902 г. 
Председател: Петя Великова Златилова и секретар: Станка Денчева Андонова, тел. 0896 / 703408.
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Клубове: Група за автентичен фолклор; Детски състав за народни танци „Беломорче”


8. НЧ “Иван Иванов - 1891” - с. Медовина. Учредено през 1891 г. 
Председател: Донка Петрова Трифонова и секретар: Йорданка Недкова Николова, тел. 0899 / 456235
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Клубове: Певческа група; Кръжок по художествено слово; Кръжок по приложно изкуство.


9. НЧ “Люба Велич - 1905” - с. Славяново. Учредено през 1905 г.

Председател Димитринка Минчева Митева –  и секретар – Мелиха Асанова Мехмедова, тел. 0884 / 726524

Клубове: Певческа група за обработен фолклор; Група за стари градски песни; Кръжок по художествено слово.


10. НЧ “Пробуда - 1928”- с. Ломци. Учредено през 1928 г.

Председател – Гинка Иванова Огнянова и секретар – Даниела Ангелова Дечева, тел. 0884 / 726321.

Клубове: Певческа група; Кръжок по художествено слово.


11. НЧ “Светлина - 1905” - с. Гагово. Учредено през 1905 г. 
Председател – Пенка Пейчева Великова и секретар – Наталия Димитрова Николова, тел. 0897 / 943 197.
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Клубове: Певческа група; Танцов състав „Бисер”.


12. НЧ “Христо Ботев - 1899” - с. Зараево. Учредено през 1899 г. 
Председател: Йордан Манолов Йорданов и секретар: Пламена Колева Ангелова, тел. 0889 / 942 560.

Клубове: Школа по изобразително изкуство; Кръжок по художествено слово; Състав за модерни танци “Магия”.


13. НЧ “Познай себе си - 1893” - с. Ковачевец. Учредено през 1893 г.
Председател: Николай Димитров Николаев и секретар: Иванка Петрова Лазарова, тел. 0884 / 623745..

Клубове: Кръжок по художествено слово; Танцов състав за фолклорни танци; Певческа група.


14. НЧ “Развитие - 1905” - с. Дриново. Учредено през 1905 г. 
Председател: Игнат Ангелов Игнатов и секретар: Дамянка Иванова Атанасова.

Клубове: Женски певчески групи – за помашки фолклор и шопски песни.


15. НЧ “Христо Смирненски - 1903” - с. Априлово. Учредено през 1903 г. 
Председател: Иван Стоянов Стефанов и секретар: Леман Зейнунова Мюмюнова, тел. 0887 / 408572, E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Клубове: Кръжок “Сръчко” – рисуване, апликиране; Клуб по художествено слово „Всичко знам”; „Клуб на жената”; Танцов състав "Дъга".


16. НЧ “Възпитател - 1920” - с. Цар Асен. Учредено през 1920 г. 
Председател: Румяна Иванова и секретар: Ангелина Атанасова Драганова, тел. 0888 / 086 458.

Клубове: Женска певческа група.


17. НЧ “Св. св. Кирил и Методий - 1927” - с. Захари Стояново. Учредено през 1927 г.

Председател: Иван Банев Иванов и секретар: Сейде Мехмед Хасан, тел. 0878 / 629168.


18. НЧ “Постоянство - 1901” - с. Еленово.

Председател: Пенка Петрова Йорданова и секретар: Пенка Ангелова Стефанова, тел. 0876 / 719724


19. НЧ “Христо Ботев - 1923” - с. Осиково
Председател: Донка Генева Цанева

Клубове: Клуб на жената; Клуб на пенсионера.


20. НЧ “Възраждане - 1924”кв. Невски (Попово). Учредено през 1924 г. 
Председател: Нели Йорданова Ботева и секретар: Елена Алексиева Георгиева, тел. 0608 / 4 22 06.

Клубове: Студио за класически и съвременни танци; Певческа група.


21. НЧ “Съзнание - 1907”кв. Сеячи (Попово). Учредено през 1907 г.

Председател: Петранка Добрева Габровска и секретар: Бонка Димитрова Грозева, тел.0884920843.

Клубове: Вокално трио „Агра”; Дует „Антола”; Певческа група „Антола”; Певческа група „Здравец”; Фолклорна автентична група „Извор” за традиции, обичаи и занаяти; Клуб за деца и младежи „Талант”.


22. НЧ “Самообразование - 1927” - с. Посабина
Председател: Надежда Пейкова Давидкова и секретар: Дарина Веселинова Тинева, тел. 0889 / 465 449.

Клубове: Певческа група „Нашенки”; Клуб на жената; Кръжок по художествено слово.


23. НЧ “Надежда - 1927” - с. Долна Кабда
Председател: Леман Исметова Кадирова и секретар: Пакизе Мехмедова Салиева, тел. 060377 / 287

Клубове: Клуб на жената.


24. НЧ “Просвета - 1911” - с. Тръстика
Председател: Донка Николова Механджиева, тел. 0897 / 058203

Клубове: Клуб на жената; Клуб на пенсионера.


25. НЧ “Св. Климент Охридски - 1904” - с. Бракница.

Председател: Стоянка Николова Христова, тел. 0886 / 540705


26. НЧ “Светлина - 1925” - с. Глогинка. Учредено през 1926 г.

Председател: Шукрие Мехмедова Велиева и секретар: Ренгинар Кямилова Дурмушева, тел. 0897 / 737150

Клубове: Детска танцов състав.


27. НЧ “Просвета - 1938” - с. Звезда. Учредено през 1938 г.

Председател: Нели Павлова Николаева; тел. 0898 / 200861


28. НЧ “Отец Пайсий - 1925” - с. Козица. Учредено през 1925 г. 
Председател: Хасан Мустафа Хайрола , тел. 0878 / 675873.


29. НЧ „Просвета - 2003” - с. Иванча.

Председател: Марияна Иванова Събева ; тел. 0887 / 949232;


30. НЧ „Виделина - 1963” - с. Конак.

Председател: Таня Цвяткова Димитрова; 0878 / 675846

Клубове: Клуб на жената; Клуб на пенсионера.


31. НЧ „Иван Стоянов - 1927”- с. Берковски.

Председател: Мариян Атанасов Стоянов, тел. 0878 / 675856.


32. НЧ „Светлина - 1929”- с. Марчино.

Председател: Лилияна Борисова Грозева, тел. 060377 / 325 и 0879 / 467578


33. НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1956-с. Помощица”- с. Помощица.

Председател: Илия Обрешков Илиев, тел.0878 / 675 855 и 0877 / 592 571.