Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Печат

ПИСМО от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на приема на документи от Сдружения на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Публичен регистър на сдруженията на  собствениците на сгради в режим на етажна собственост - (актуален към 06.04.2015 г.)

Регистър на заявените искания за финансиране - (актуален към 06.04.2015 г.)

Заповед за определяне на състав на оценителна комисия

Въпроси и отговори - 1 (актуален към 20.02.2015 г.)

Въпроси и отговори - 2