1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Парламентарни избори 2022 г. - Заповеди, решения, обяви и съобщения

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД относно гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ за избирателите болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за назначаване на съставите на ПСИК в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК на избирателните секции на територията на община Попово, в които ще се проведе машинно гласуване в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.43, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1390 – НС София, 7 септември 2022г. на Централна избирателна комисия относно гласуване на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

ЗАПОВЕД №З-22-577/31.08.2022 г. за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

ЗАПОВЕД за определяне избирателна секция 28-24-00-013 /Център за социални дейности/ за секция, в която могат да упражнят правото си на глас  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ за избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за назначаване на съставите на СИК  за изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за секции №22, 23 и 28 за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

ЗАПОВЕД за определяне местата обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

ЗАПОВЕД за образуване на избирателни секции на територията на община Попово за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

агитационни материали
placeholder